Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2.8. Podpanel Poddruk

Pod każdym z obiektów (oprócz figur geometrycznych) można narysować prostokąt będący poddrukiem dla elementu. Rozmiary poddruku określa się poprzez podanie marginesów z każdej strony. Gdy wszystkie marginesy są równe 0 mm, to poddruk jest równy rozmiarom obiektu.

Poddruk nie zmienia rozmiarów elementów.

Współrzędne węzłów to współrzędne poddruku, jeżeli jest rysowany.

Jeżeli jest wybrana opcja rysowania kreski konturowej nad wypełnieniem, to ta kreska jest rysowana nad wypełnieniem i nad elementem.

We wszystkich panelach (oprócz panelu FIG i NUM) znajduje się tabela z danymi personalizującymi (podpanel Dane personalizujące). Dane do paneli TXT, COD i XLS są importowane, natomiast dane do paneli RAS i PDF są linkowane.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ