Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2.7. Podpanel Węzeł, współrzędne, kąt obrotu

wspolne3

[1] Każdy obiekt posiada 9 węzłów, czyli charakterystycznych punktów. Są to narożniki, środki krawędzi pionowych i poziomych oraz punkt leżący na środku obiektu.

[2] Współrzędne X i Y określają położenie wybranego węzła obiektu. Zmiana węzła oznacza zmianę położenia, gdyż niezmienione współrzędne określają teraz inny punkt.

[3] Także obroty obiektów odbywają się zawsze wokół wybranego węzła. Kolor elementu w trybie podglądu uproszczonego określa przełącznik koloru w grupie elementów do zarządzania serią danych. Jeżeli część elementu personalizującego znajdzie się poza linią bezpiecznego marginesu, to zarówno sama linia, jak i element zmieni kolor na czerwony.

Podgląd uproszczony Podgląd rzeczywisty
podglad2 podglad1
Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ