Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.1. Rozpoczęcie pracy z programem

Po uruchomieniu programu pierwszym krokiem jest ustalenie, czym będzie personalizowany podkład oraz jaka będzie końcowa liczba personalizowanych stron.

[1] W przypadku personalizacji nowej strony pdf ustalamy jej rozmiar oraz spady (jeżeli to konieczne). Finalny rozmiar strony to rozmiar strony netto powiększony o odpowiednie spady. Możemy również ustalić kolor strony podkładu.

nowa-strona

[2] W przypadku, gdy personalizowaną stroną jest strona lub zakres stron z pliku pdf, po wczytaniu ustalamy która (lub które) strony będą stronami podkładu oraz ile razy ustalony zakres ma zostać powtórzony. Wybrana liczba stron pomnożona przez liczbę powtórzeń to docelowa liczba generowanych stron. Dodatkowo, jeżeli strona podkładu pdf posiada spady, możemy nadpisać ich wartość, a także ustalić margines wewnętrzny. Istotne jest, aby w przypadku, gdy spersonalizowanym podkładem jest zakres stron, kolejne strony posiadały ten sam rozmiar.

Opcja Powtarzaj wszystkie elementy na każdej stronie zmienia sposób personalizacji. Jeżeli jest wyłączona, to każda strona jest personalizowana kolejnymi danymi, jeżeli jest włączona, to dane personalizujące pierwszej strony wybranego zakresu stron podkładu pdf są powielane na każdej kolejnej stronie z zakresu.

Przykład: podkład składa się z trzech stron ("zielonej", "czerwonej" i "niebieskiej") powtórzonych 3x (finalna liczba stron = 9). Zbiór danych personalizujących składa się 9 elementów: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 i 009.

Gdy opcja Powtarzaj wszystkie elementy na każdej stronie jest wyłączona, to zbiór finalnych stron i nałożonych elementów personalizujących wygląda następująco:

• Zielona 001, Czerwona 002, Niebieska 003, Zielona 004, Czerwona 005, Niebieska 006, Zielona 007, Czerwona 008, Niebieska 009.

Gdy opcja Powtarzaj wszystkie elementy na każdej stronie jest włączona, to zbiór finalnych stron i nałożonych elementów personalizujących wygląda następująco:

• Zielona 001, Czerwona 001, Niebieska 001, Zielona 002, Czerwona 002, Niebieska 002, Zielona 003, Czerwona 003, Niebieska 003.

podklad-pdf

Zadanie

Przygotuj personalizowane identyfikatory dla 400. uczestników Zlotu Wielbicieli Koloru Niebieskiego. Elementy personalizujące identyfikatora:

  1. zdjęcie uczestnika;
  2. numer ID uczestnika;
  3. imię i nazwisko uczestnika;
  4. kraj pochodzenia uczestnika, adres email, numer telefonu;
  5. imię i nazwisko zakodowane w kodzie QR.

  POBIERZ PRZYKŁADOWE PLIKI DO TESTOWANIA PROGRAMU PERSONALIZATOR

Rozwiązanie zadania

Krok 1: Wykonanie zadania zaczynamy od wczytania do programu pliku identyfikator-podklad.pdf [1]. Następnie ustalamy zakres personalizowanych stron: Od pierwszej Do pierwszej [2], mnożnik równy 400 [3], margines wewnętrzny – 2 mm [4] (panel START, podpanel Podkład: strona PDF).

podklad-pdf-ustawienia

W sytuacji, gdy otrzymamy od klienta wzór identyfikatora, możemy wprowadzić kontrolę poprawności rozmieszczenia elementów. kolo

W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na ikonie koła ratunkowego (w panelu zarządzania podglądem) otwieramy plik identyfikator-wzor.pdf.

Od teraz, jeżeli ten przycisk będzie wciśnięty, to w oknie przeglądarki zostanie wyświetlony wskazany plik.

podglad-wzoru

Zapiszmy projekt personalizacji np. identyfikator.personalizator.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ