Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

HID i folder MyPersonalizator

Aktywacja programu


Aktywacja programu po zakończeniu okresu testowego – polega na zapisaniu pliku (klucza) do folderu MyPersonalizator i dwukrotnym uruchomieniu programu. Klucz aktywacyjny to plik komputerowy o nazwie ####-####-####-####-####-PRSN.license, gdzie fraza ####-####-####-####-#### to HID stanowiska komupterowego.

Folder MyPersonalizator

Folder „MyPersonalizator” to specjalny folder, w którym program zapisuje swoje własne pliki niezbędne do działania. Folder jest tworzony podczas pierwszego uruchomienia programu. Jego położenie to C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\MyPersonalizator

Dostęp do tego folderu możliwy jest:

  1. Po dwukrotnym naciśnięciu lewego klawisza myszy w dowolnym miejscu okna dialogowego z paskiem postępu uruchomienia programu.
  2. Po naciśnięciu klawisza "Otwórz folder MyPersonalizator":

  3. Po naciśnięciu klawisza w oknie wyświetlanym po wygaśnięciu klucza aktywacyjnego lub zakończeniu okresu testowego.

Przenoszenie ustawień na inny komputer

Aby przenieść ustawienia używane przez program na inny komputer, trzeba przenieść całą zawartość folderu „MyPersonalizator” (wszystkie pliki i foldery).

Przywracanie ustawień poinstalacyjnych

Aby przywrócić program do stanu poinstalacyjnego, należy z folderu MyPersonalizator, podfolderu Settings, usunąć wszystkie pliki i ponownie uruchomić program.

Klucz aktywacyjny a stanowisko komputerowe


Klucz aktywacyjny jest przypisany do konkretnego stanowiska komputerowego. Nie można uruchomić programu z przypisanym kluczem aktywacyjnym na innym stanowisku (z innym HID).

Co to jest HID?

HID (Hardware ID) jest specjalnym identyfikatorem wygenerowanym przez program Personalizator dla komputera, na którym został zainstalowany i uruchomiony – na podstawie numeru procesora, numeru płyty głównej i adresu MAC karty sieciowej. HID jest przedstawiany jako ciąg znaków w postaci ####-####-####-####-####-PERS (np. 9E5C-8F63-BE89-1258-BAE8-PERS). Prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch taki samych HID jest praktycznie zerowe.

Informacja o HID komputera, na którym będzie używany program – musi zostać podana w formularzu zamówienia. Personalizowany klucz aktywacyjny (nazwą firmy, NIP i HID) umożliwi uruchomienie programu tylko na komputerze, którego HID jest zgodny z HID zaszyfrowanym w kluczu aktywacyjnym.

Gdzie znaleźć HID?

HID można znaleźć w kilku miejscach:

  • w oknie dialogowym „O programie”;
  • w oknie dialogowym wyświetlanym po zakończeniu okresu testowego;
  • w folderze MyPersonalizator jest zapisywany plik tekstowy, którego nazwą (i treścią) jest HID (np. 9E5C-8F63-BE89-1258-BAE8-PERS.txt).

Przenoszenie klucza aktywacyjnego na inny komputer

Użytkownik programu, który zechce przenieść klucz aktywacyjny na inny komputer, powinien przesłać nowy HID (nowego komputera) na adres info@impozycjoner.pl podając dane kontaktowe niezbędne do identyfikacji oraz (o ile to możliwe) - załączyć dotychczas używany klucz aktywacyjny. Po wygenerowaniu nowego klucza, dotychczasowy klucz zostanie dodany do listy zablokowanych.

  • Klucz aktywacyjny dla nowego stanowiska zostanie wygenerowany najszybciej, jak to możliwe (po weryfikacji danych kontaktowych).
  • Generowanie nowego klucza aktywacyjnego jest bezpłatne.
Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ