Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

5.14. Hurtowa zmiana nazw plików pdf

Narzędzie służy do zmiany nazw plików pdf zapisanych w jednym folderze źródłowym. Nowa nazwa pliku składa się z rdzenia [1] określonego przez użytkownika oraz z kolejnej liczby porządkowej. Pliki o zmienionych nazwach są zapisywane w podfolderze o nazwie rdzeń tworzonym w folderze źródłowym.

Dodatkowo pliki można grupować w podfolderach [2]. Liczba plików w każdym folderze może być ustalona przez użytkownika.

zmiana-nazw-okno

Nowe nazwy plików są nadawane plikom źródłowym w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlane w Eksploratorze Windows.

Nazwy plików przed zmianą Nazwy plików po zmianie
zmiana-nazw-zapis1 zmiana-nazw-zapis2
Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ