Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Panel COD

W panelu COD definiujemy kody (EAN13, EAN8, QR i COE128) jako nakładane elementy personalizujące.

W ramce opisanej jako Seria danych (dalej: numer serii i liczba_danych w serii) znajdują się dwa przełączniki:

 • UMIEŚĆ: TAK/NIE - umieszcza element personalizujący zdefiniowany w serii na stronie podkładu;
 • TRYB "S": TAK/NIE - przełącza serię w tryb "S" (Specjalny), w którym program nakłada na każdej stronie podkładu ten element, który jest aktualnie zaznaczony w tabeli, pomijając pozostałe wczytane dane.

Pod nimi znajduje się 6 przycisków, których przeznaczenie jest następujące:

 1. Wywołuje okno dialogowe pozwalające na wczytanie wierszy z plików txt i zawartości komórek z plików arkuszy kalkulacyjnych do tabeli (okno Otwórz pozwala na zaznaczenie więcej niż jednego pliku). Każdy wczytany plik to osobny wiersz w tabeli. Kolumny w tabeli to:
  • skrócona nazwa pliku;
  • W/K: liczba stron podkładu, na których zostaną odczytane dane z pliku. W przypadku wczytywanych plików arkuszy kalkulacyjnych, pojawi się okno z wbudowanym w program czytnikiem plików i możliwością zaznaczenia zakresu komórek arkusza z pobieranymi danymi;
  • Zakres: w przypadku danych z arkuszy, w komórkach tabeli pojawi się oznaczenie zakresu zaznaczonych komórek w dwóch stylach adresowania. W zapisie klasycznym, gdzie kolumny oznaczane są literami, a wiersze numerami (np. A1) oraz w notacji R1C1 (Row1Column1), w którym zarówno wiersze jak i kolumny oznaczone są numerami. Przykładowy zapis R1C1:R5C1 | A1:A5, oznacza, że do tabeli wczytano dane z komórek leżących w pierwszej kolumnie (C1 | A) i w wierszach od 1 do 5 (R1:R5 | 1:5). W przypadku danych z pliku tekstowego - oznacza liczbę wierszy pobieranych z pliku w celu zakodowania (zawsze równa się 1, bez możliwości zmiany - inaczej, niż w panelu TXT);
  • Dane: w przypadku danych z arkuszy w komórkach tabeli pojawi się nazwa arkusza, oznaczenie początku narożnika zaznaczonego zakresu i kierunek pobierania danych (np. Arkusz1, LG, Kolumnami - co oznacza, że dane w tabeli pochodzą z arkusza o nazwie Arkusz1 (to nie to samo, co nazwa pliku!), dane są pobierane zaczynając od Lewego Górnego narożnika zaznaczonego w czytniku obszaru, a kierunek pobierania Kolumnami oznacza, że program odczytuje najpierw dane z kolumn (np. z kolumny A wszystkie zaznaczone wiersze, potem z kolumny B itd). W przypadku danych z pliku tekstowego - oznacza liczbę wierszy w pliku);
 2. Każdy wiersz ma dołączony panel (widoczny po naciśnięciu małego znaku „+” w pierwszej kolumnie). Przycisk nr 2 chowa wszystkie panele. Informacje w panelu, to informacje odczytane z kolejnych wierszy/komórek;
 3. Pokazuje wszystkie panele. Kolumny w panelu to (od lewej):
  • Adres, czyli numer wiersza/komórki;
  • Tekst, czyli odczytana zawartość wiersza/komórki;

   Wszystkie wbudowane w program generatory kodów (QR, EAN13, EAN, CODE128) kodują dane jednowierszowe. W przypadku, gdy komórka arkusza zawiera kilka wierszy, odczytywany jest tylko pierwszy wiersz.

 4. Przycisk usuwający plik i wszystkie dane odczytane z tabeli;
 5. Przycisk odczytujący ponownie wszystkie parametry pliku. Trzeba pamiętać, że naciśniecie przycisku spowoduje usunięcie ręcznie wprowadzonych zmian w odczytanych tekstach;
 6. Przycisk otwierający plik w domyślnej aplikacji dla tego typu plików.

W przykładzie poniżej do tabeli danych serii nr 1 wczytane są dwa pliki: pierwszy o nazwie: Imie-Nazwisko.txt i Imie-Nazwisko.xls. Pierwszy plik ma 5 wierszy, z drugiego pobrano zawartość 5 komórek (A1:A5). Łączna ilość danych w serii równa się 10.

Edycja danych w tabeli

Po naciśnięciu przycisku nr 2, czyli schowaniu wszystkich podtabel i pokazaniu w tabeli numerów wierszy dla plików (nie stron podkładu), możliwa jest zmiana kolejności wczytanych plików przez przeciągnięcie wierszy w nowe położenie. Wiersz należy "uchwycić" za szary numer wiersza.

W podtabeli można zmienić odczytane teksty. Pod prawym klawiszem myszy jest dostępne menu, które pozwala na wstawienie pustego wiersza nad lub pod wiersz zaznaczony, a także umożliwia usunięcie wybranego tekstu z podtabeli.

Wszystkie te zmiany są nietrwałe. Zostaną uwzględnione w trakcie personalizowania podkładu i będą zapamiętane w projekcie, o ile nie naciśnie się przycisku nr 5, który ponownie odczyta plik i usunie te zmiany z tabeli.

Ponowne odczytywanie danych z arkusza kalkulacyjnego

Po wczytaniu do tabeli danych z arkusza kalkulacyjnego, po naciśnięciu przycisku nr 5, zostanie ponownie otwarty plik w czytniku arkuszy. Dotychczas pobrany zakres będzie widoczny w kolorze pomarańczowym. Można go na nowo zdefiniować, a także zmienić liczbę i zawartość komórek w podtabeli. Ponieważ dane są edytowane w czytniku plików arkusza, a nie w edytorze, zmiana ta jest nietrwała. Ponowne odczytanie zawartości usunie wprowadzone ręcznie zmiany, choć zakres pobieranych danych będzie zachowany. W przykładzie poniżej, tekst Jasmine Serano dodany w nowej komórce, nie zostanie zapamiętany przy ponownym odczycie.

Problem w kodami EAN13 i EAN8

Problem dotyczy kodów z włączonym dodatkiem (suplementem) dwu lub pięcioznakowym. Ze względu na błąd w bibliotece zewnętrznego producenta, kod taki w oknie podglądu wyświetla się niepoprawnie. Jednak na plikach wynikowych pdf jest prawidłowy. Do czasu rozwiązania problemu, sugerujemy, aby ten błąd ignorować.

Kod EAN13 to zakodowana sekwencja 12 cyfr + trzynastej kontrolnej, wyliczanej specjalnym algorytmem na podstawie wcześniejszych dwunastu. Jeżeli użytkownik dostarczy do zakodowania 12 cyfr, to 13 cyfra zostanie wyliczona przez program. Jeżeli użytkownik dostarczy do zakodowania 13 cyfr, to program użyje do budowy wszystkich trzynastu, nawet, jeżeli ostatnia jest wyliczona błędnie. Ta sama zasada dotyczy ósmej cyfry dla kodu EAN8.

Przy kodowaniu z włączonym suplementem dwu lub pięcioznakowym, ze zbioru cyfr są pobierane w pierwszej kolejności cyfry suplementu - od końca zbioru. Do zakodowania kodem właściwym pozostaje reszta znaków.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ