Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Panel PDF

W panelu PDF definiujemy strony z plików pdf jako nakładane elementy personalizujące.

W ramce opisanej jako Seria danych (dalej: numer serii i liczba_danych w serii) znajdują się dwa przełaczniki:

  • UMIEŚĆ: TAK/NIE - umieszcza na stronie podkładu element personalizujący zdefiniowany w serii;
  • TRYB "S": TAK/NIE - przełącza serię w tryb "S" (Specjalny), w którym program nakłada na każdej stronie podkładu ten element, który jest aktualnie zaznaczony w tabeli, pomijając pozostałe wczytane dane.

Pod nimi znajduje się 6 przycisków, których rola jest następująca:

  1. Wywołuje okno dialogowe pozwalające na wczytanie plików pdf do tabeli (okno Otwórz pozwala na zaznaczenie więcej niż jednego pliku). Każdy wczytany plik to osobny wiersz w tabeli. Kolumny w wierszu to skrócona nazwa pliku, liczba stron w pliku i pełna nazwa pliku (ze ścieżką).
  2. Każdy wiersz ma dołączony panel (widoczny po naciśnięciu małego znaku „+” w pierwszej kolumnie). Przycisk nr 2 chowa wszystkie panele. Informacje w panelu są informacjami odczytanymi z kolejnych stron pliku.
  3. Pokazuje wszystkie podtabele. Kolumny w podtabeli to (o lewej) to: SPDF, czyli numer strony w pliku pdf, szerokość i wysokość strony pdf w milimetrach.

    Numer wiersza w panelu to numer strony podkładu!

  4. Przycisk usuwający plik i wszystkie jego strony z tabeli.
  5. Przycisk odczytujący ponownie wszystkie parametry pliku, w tym liczbę i rozmiary stron. UWAGA – może to spowodować usunięcie ręcznie wprowadzonych zmian w rozmiarach.
  6. Przycisk otwierający plik pdf w domyślnej aplikacji dla tego typu plików.

W przykładzie poniżej do tabeli danych serii nr 1 wczytane są dwa pliki pdf o nazwach: plik-testowy-1.pdf i plik-testowy-2.pdf. Pierwszy plik ma 5 stron, drugi - 4 strony. Łączna liczba danych w serii równa się 9.

Edycja danych w tabeli

Po naciśnięciu przycisku nr 2, czyli schowaniu wszystkich paneli i pokazaniu w tabeli numerów wierszy, dla plików (nie stron), możliwa jest zmiana kolejności wczytanych plików poprzez przeciągnięcie wierszy w nowe położenie. Wiersz należy "uchwycić" za szary numer wiersza.

W podtabeli ze stronami można również zmienić kolejność pojedynczych stron, poprzez przesunięcie wiersza w nowe miejsce. Jest możliwa także zmiana numeru strony pliku nakładanej na stronę podkładu oraz zmiana jej rozmiarów (przeskalowanie).

Rozmiary wszystkich stron we wszystkich plikach można "nadpisać" ustawieniami w dolnym panelu Rozmiary. Można w nim ustalić oba wymiary, do których zostanie przeskalowana każda nakładana strona, można ustalić tylko jeden wymiar - a drugi zostanie obliczony proporcjonalnie.

Pod prawym klawiszem myszy jest dostępne menu, które pozwala wstawić pusty wiersz nad lub pod wiersz zaznaczony (odpowiednik wstawienia pustej strony w pliku pdf) oraz usunąć wybraną stronę z panelu.

Wszystkie te zmiany są nietrwałe. Zostaną uwzględnione w trakcie personalizowania podkładu i będą zapamiętane w projekcie, o ile nie naciśnie się przycisku nr 5, który ponownie odczyta plik i usunie te zmiany z tabeli.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ