Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Panel RAS

W panelu RAS definiujemy graficzne pliki rastrowe jako nakładane elementy personalizujące.

W ramce opisanej jako Seria danych (dalej: numer serii i liczba_danych w serii) znajdują się dwa przełączniki:

 • UMIEŚĆ: TAK/NIE - umieszcza element personalizujący zdefiniowany w serii na stronie podkładu;
 • TRYB "S": TAK/NIE - przełącza serię w tryb "S" (Specjalny), w którym program nakłada na każdej stronie podkładu ten element, który jest aktualnie zaznaczony w tabeli, pomijając pozostałe wczytane dane.

Pod nimi znajduje się 5 przycisków, których zadanie jest następujące:

 1. Wywołuje okno dialogowe pozwalające na wczytanie plików rastrowych do tabeli (okno Otwórz pozwala na zaznaczenie więcej niż jednego pliku). Każdy wczytany plik to osobny wiersz w tabeli. Kolumny w tabeli to:
  • skrócona nazwa pliku;
  • szerokość w mm;
  • wysokość w mm;
  • liczba pikseli w poziomie;
  • liczba pikseli w pionie;
  • pełna nazwa pliku (ze ścieżką).
 2. Narzucona rozdzielczość (ppi) - szerokość i wysokość w milimetrach podawana w tabeli to iloraz liczby pikseli na cal (przeliczona ma milimetry). Zmiana rozdzielczości spowoduje zmianę rozmiarów.
 3. Przycisk usuwający plik z tabeli.
 4. Przycisk odczytujący ponownie wszystkie parametry pliku (powoduje usunięcie ręcznie wprowadzonych zmian w rozmiarach).
 5. Przycisk otwierający plik w domyślnej aplikacji.

W przykładzie poniżej do tabeli danych serii nr 1 wczytanych jest 12 plików. Jedenaście plików to pliki png, jeden to plik tiff. Liczba pikseli w każdym pliku png to 260x260, co przy ustawionej rozdzielczości 300 ppi, ustala każdy rozmiar w mm na 260/300=0.866 cala = 22 mm. Liczba pikseli w pliku tiff to 236x236, co ustala rozmiary tego pliku na 236/300=0,786 cala = 20 mm.

Edycja danych w tabeli

W każdej chwili jest możliwa zmiana kolejności wczytanych plików poprzez przeciągnięcie wierszy w nowe położenie. Wiersz należy "uchwycić" za szary numer wiersza.

Zmiana rozdzielczości oznacza zmianę rozmiarów.

Rozmiary plików w mm można też ustalić ręcznie (przeskalować) poprzez edycję danych w tabeli. Wszystkie te zmiany są nietrwałe. Zostaną uwzględnione w trakcie personalizowania podkładu i będą zapamiętane w projekcie, o ile nie naciśnie się przycisku nr 4, który ponownie odczyta.

Rozmiary wszystkich plików można "nadpisać" ustawieniami w dolnym panelu Rozmiary. Można w nim ustalić oba wymiary, do których zostanie przeskalowany każdy nakładany plik, można też ustalić tylko jeden wymiar - a drugi zostanie obliczony proporcjonalnie.

Pod prawym klawiszem myszy jest dostępne menu, które umożliwia wstawienie pustego wiersza nad lub pod zaznaczony wiersz. Jest to odpowiednik wstawienia "przezroczystego" pliku. Można też usunąć z tabeli wybrany plik, dokładnie tak samo, jak za pomocą przycisku nr 3.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ