Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Panel TXT

W panelu TXT definiujemy pliki tekstowe i arkuszy kalkulacyjnych, których wiersze/komórki wypełnią ramki tekstowe jako nakładane elementy personalizujące.

W ramce opisanej jako Seria danych (dalej: numer serii i liczba_danych w serii) znajdują się dwa przełączniki:

 • UMIEŚĆ: TAK/NIE - umieszcza element personalizujący zdefiniowany w serii na stronie podkładu;
 • TRYB "S": TAK/NIE - przełącza serię w tryb "S" (Specjalny), w którym program nakłada na każdej stronie podkładu ten element, który jest aktualnie zaznaczony w tabeli, pomijając pozostałe wczytane dane.

Pod nimi znajduje się 6 przycisków, których funcja jest następująca:

 1. Wywołuje okno dialogowe pozwalające na wczytanie wierszy z plików txt i zawartości komórek z plików arkuszy kalkulacyjnych (okno Otwórz pozwala na zaznaczenie więcej niż jednego pliku). Każdy wczytany plik jest osobnym wierszem w tabeli. Kolumny w tabeli to:
  • skrócona nazwa pliku;
  • W/K: liczba stron podkładu, które zostaną spersonalizowane wczytanymi danymi. W przypadku wczytywanych plików arkuszy kalkulacyjnych, pojawi się okno z wbudowanym w program czytnikiem plików i możliwością zaznaczenia zakresu komórek z pobieranymi danymi. Dla danych z arkuszy jest to liczba odczytanych komórek z zaznaczonego zakresu, a dla danych z plików tekstowych - to iloraz liczby wierszy w pliku i liczby wierszy przypadających na ramkę tekstową.
  • Zakres: w przypadku danych z arkuszy, w komórkach tabeli pojawi się oznaczenie zakresu zaznaczonych komórek w dwóch stylach adresowania. Przykładowo: R1C1:R20C1 | A1:A20, oznacza, że do tabeli wczytano dane z komórek leżących w pierwszej kolumnie (C1 | A) i w wierszach od 1 do 20 (R1:R20 | 1:20). W przypadku danych z pliku tekstowego, oznacza liczbę wierszy pobieranych z pliku w celu umieszczenia w ramce tekstowej na stronach podkładu. Maksymalna wartość wynosi 20;
  • Dane: w przypadku danych z arkuszy w komórkach tabeli pojawi się nazwa arkusza, oznaczenie początku narożnika zaznaczonego zakresu i kierunek pobierania danych (np. Arkusz1, LG, Kolumnami, co oznacza, że dane w tabeli pochodzą z arkusza o nazwie Arkusz1 (to nie to samo, co nazwa pliku!), dane są pobierane zaczynając od Lewego Górnego narożnika zaznaczonego w czytniku obszaru, a kierunek pobierania Kolumnami oznacza, że program odczytuje najpierw dane z kolumn (np. z kolumny A wszystkie zaznaczone wiersze, potem z kolumny B itd.). W przypadku danych z pliku tekstowego - wartość w tej kolumnie oznacz liczbę wierszy w pliku;
 2. Każdy wiersz ma dołączoną podtabelę, widoczną po naciśnięciu małego znaku „+” w pierwszej kolumnie). Przycisk nr 2 chowa wszystkie podtabele. Informacje w nich są informacjami odczytanymi z kolejnych wierszy/komórek;
 3. Pokazuje wszystkie panele. Kolumny w panelu to (od lewej):
  • Adres, czyli numer wiersza/komórki;
  • Tekst, czyli odczytana zawartość wiersza/komórki;
 4. Przycisk usuwający plik i wszystkie dane odczytane z tabeli;
 5. Przycisk odczytujący ponownie wszystkie parametry pliku. Spowoduje to usunięcie ręcznie wprowadzonych zmian w odczytanych tekstach;
 6. Przycisk otwierający plik w domyślnej aplikacji dla tego typu plików.

W przykładzie poniżej do tabeli danych serii nr 1 wczytane są dwa pliki: pierwszy o nazwie: Imie-Nazwisko.txt i Imie-Nazwisko.xls. Pierwszy plik ma 20 wierszy, z drugiego pobrano zawartość 20 komórek (A1:A20). Łączna liczba danych w serii równa się 40.

Edycja danych w tabeli

Po naciśnięciu przycisku nr 2, czyli schowaniu wszystkich podtabel i pokazaniu w tabeli numerów wierszy dla plików (nie stron podkładu), możliwa jest zmiana kolejności wczytanych plików przez przeciągnięcie wierszy w nowe położenie. Wiersz należy "uchwycić" za szary numer wiersza.

Jeżeli w wierszu jest wczytany plik tekstowy (*.txt), to zmieniając wartość w kolumnie ZAKRES można regulować liczbę wierszy wczytywanych do ramki tekstowej przy personalizowaniu danymi z tego pliku. Przykładowo, jeżeli w pliku jest 20 wierszy, to można nałożyć ramki tekstowe jednowierszowe na 20 stronach podkładu, ramki dwuwierszowe na 10 stronach podkładu lub ramki trzywierszowe na 7 stronach podkładu. Maksymalna liczba wierszy w ramce tekstowej z danymi z pliku tekstowego wynosi 20, natomiast przy tekstach pobieranych z arkusza , nie ma ograniczeń.

W podtabeli można zmienić odczytane teksty. Sekwencja klawiszy SHIFT+ENTER pozwala na przechodzenie do nowej linii tekstu. Pod prawym klawiszem myszy jest też dostępne menu, które pozwala na wstawienie pustego wiersza nad lub pod wiersz zaznaczony, a także umożliwia usunięcie wybranego tekstu z podtabeli.

Wszystkie te zmiany są nietrwałe. Zostaną uwzględnione w trakcie personalizowania podkładu i będą zapamiętane w projekcie, o ile nie naciśnie się przycisku nr 5, który ponownie odczyta plik i usunie te zmiany z tabeli.

Ponowne odczytywanie danych z arkusza kalkulacyjnego

Po wczytaniu do tabeli danych z arkusza kalkulacyjnego, po naciśnięciu przycisku nr 5, zostanie ponownie otwarty plik w czytniku arkuszy. Dotychczas pobrany zakres będzie widoczny w kolorze pomarańczowym. Można go na nowo zdefiniować, a także zmienić liczbę i zawartość komórek w podtabeli. Jednak Ponieważ dane są edytowane w czytniku plików arkusza, a nie w edytorze, zmiana ta jest nietrwała. Ponowne odczytanie zawartości usunie wprowadzone ręcznie zmiany, choć zakres pobieranych danych będzie zachowany. W przykładzie poniżej, tekst Георгій Корольов dodany w pierwszej komórce, nie zostanie zapamiętany przy ponownym odczycie. Nowy wiersz w komórce arkusza wstawia skrót klawiaturowy ALT+ENTER.

Ramka tekstowa - uwagi

Ramka tekstowa jest obiektem na stronie podkładu, który nie ma ustalonej szerokości i wysokości. Szerokość ramki wynika z liczby i kształtu znaków, a wysokość ramki z liczby wierszy i wewnętrznych odległości zdefiniowanych przy konstrukcji fontu. Jedyną wartością metryczną w panelach definiujących wygląd ramki tekstowej jest stopień pisma w punktach.

Wybór węzła poziomego (L, C lub P) oznacza jednocześnie wybór sposobu wyrównywania tekstu w ramce (do lewej, centrowany, do prawej).

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ