Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Panele boczne serii danych - elementy wspólne

Sześć bocznych paneli (z których jeden jest zawsze rozwinięty) służy do definiowania serii danych, czyli określania listy umieszczanych obiektów oraz definiowania ich wyglądu (formatowania).

Przełączanie serii danych to wybranie przycisku z odpowiednim numerem. Przycisk aktywnej serii danych jest w kolorze panelu. Wszystkie elementy panelu formatujące obiekty oraz tabela z danymi, pokazują wartości zdefiniowane dla aktywnej serii.

Seria, która została umieszczona na stronie, ma dodany znak "+" do numeru serii. Możliwa jest też dodatkowa litera "S" po numerze serii, oznaczająca pracę w trybie "S", a także symbol kłódki oznaczający zablokowanie współrzędnych obiektu.

Każdy panel posiada kilka rozwijanych paneli dolnych, w których zebrano elementy formatujące serię. Wśród nich jest panel opisany Węzeł, współrzędne, kąt obrotu, w którym ustala się współrzędne X i Y wybranego węzła obiektu, określające jego położenie na stronie podkładu i kąt obrotu.

Każdy obiekt posiada szerokość i wysokość. Każdy też posiada 9 węzłów, czyli charakterystycznych punktów. Są to narożniki, środki krawędzi pionowych i poziomych oraz punkt leżący na środku obiektu.

Węzły na krawędziach poziomych są oznaczane literami L (lewy), C (centralny) i P (prawy). Węzły na krawędziach pionowych są oznaczane literami G (górny), C (centralny) i D (dolny). Dwuliterowa kombinacja tych oznaczeń określa węzeł, którego współrzędne są zdefiniowane przez elementy X i Y (w milimetrach) – np. LG oznacza węzeł Lewy-Górny.

Zmiana węzła oznacza zmianę położenia, gdyż niezmienione współrzędne określają teraz inny punkt.


Obroty obiektów odbywają się zawsze wokół wybranego węzła.

Pozostałe panele dolne służą do ustalania parametrów związanych z typem danych. Ich znaczenie jest na tyle czytelne, że nie wymaga dodatkowego opisu.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ