Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Pierwsza personalizacja (dwustronna, wielostronna)

Zadanie polega na wykonaniu personalizacji 1000. identyfikatorów, z pierwszą stroną (awersem) taką samą, jak w opisanej wcześniej personalizacji jednostronnej. Na drugiej stronie należy umieścić kod QR oraz numer, którego położenie ma być identyczne, jak na awersie.

Personalizację dokumentu dwustronnego możemy wykonać na dwa sposoby:

  1. pierwszy polega na wykonaniu oddzielnie personalizacji awersu i rewersu oraz połączeniu dokumentów finalnych na etapie impozycji. Ponieważ obie personalizacje wykonuje się tak, jak opisane wcześniej personalizacje jednostronne, to pomijamy ich prezentację. Pokażemy natomiast, impozycję dokumentu dwustronnego w stosie ze stronami parzystymi i nieparzystymi zapisanymi w oddzielnych plikach pdf.
  2. drugi polega na personalizacji stron nieparzystych podkładu i wygenerowaniu pliku wynikowego, a następnie stron parzystych w tak powstałym pliku.

W prezentacji pomijamy etap rozmieszczania elementów na awersie. Są to czynności dokładnie takie same, jak omówione w personalizacji jednostronnej.

Korzystając z programu Impozycjoner, wykonanie impozycji dokumentu dwustronnego w stosie jest bardzo proste. Film wyjaśni, czym różni się impozycja dokumentu, w którym po każdej stronie nieparzystej jest jej strona parzysta, od impozycji dwóch dokumentów, ze stronami parzystymi i nieparzystymi, zebranymi w osobnych plikach.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ