Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Szablony projektów

Szablon projektu jest to projekt bez danych personalizujących. Projekty personalizacji (*.personalizator) są zapisywane w dowolnym miejscu przez użytkownika programu, szablony projektów natomiast są zapisywane w folderze MyPersonalizator/Patterns przez program.

Szablony projektów mają za zadanie ułatwić użytkownikowi zapamiętanie formatowań obiektów przy często powtarzanych pracach. Można je oczywiście zapamiętać też w plikach projektów, ale szablon projektu nad projektem ma tę przewagę, że jest zapisany w miejscu zawsze dostępnym.

Okno służące do zarządzania szablonami można wywołać poprzez naciśniecie polecenia START. W oknie tym (oprócz pleceń do otwierania i zapisywania projektów, okna komunikatów) znajduje się polecenie Szablony projektów, naciśnięcie którego wywołuje siatkę 50 przycisków do zapisywania, kasowania i otwierania szablonów.

Na szablon składają się 3 lub 4 pliki. Wszyskie mają nazwy rozpoczynające się od frazy np. Scheme01, gdzie 01 to numer, pod którym szablon został zapisany:

  • Pierwszy to plik z zapisanym formatowaniem wszystkich elementów (Scheme01.ppdfp).
  • Drugi to notatka, której treść wyświetla się w "dymku" podpowiedzi po najechaniu kursorem myszy na klawisz szablonu (Scheme01.note).
  • Trzeci to plik pdf z uproszczonym podglądem pierwszej strony (Scheme01.hint.pdf). Po wczytaniu szablonu będzie drugim szukanym plikiem z wzorem nakładania, po naciśnięciu klawisza "z dzwonkiem" z prawej strony okna podglądu.
  • Czwarty (opcjonalnie) jest kopią pliku podkładu (Scheme01.pdf), jeżeli w chwili zapisywania szablonu projektowana była personalizacja z podkładem w postaci pliku pdf. Plik ten zostanie wczytany jako personalizowany podkład po wczytaniu szablonu.

Numer szablonu jest widoczny z prawej strony słowa Personalizator na tytułowej belce programu.

Po zapisaniu szablonu, symbole na klawiszu szablonu oznaczają panele, z których serie danych są nałożone na podkład. Jeżeli pierwszym symbolem przed pionową kreską jest "zamknięta książka", oznacza to, że podkładem personalizacji jest plik pdf.

W oknie dialogowym widocznym po kliknięciu na klawisz szablonu, można szablon wczytać do programu, zapisać lub usunąć (nie można usunąć szablonu wczytanego). Na podglądzie pdf w tym oknie widoczny jest plik z uproszczonym podglądem pierwszej strony (Scheme01.hint.pdf). Jeżeli w tabelach są wczytane jakieś dane personalizujące, personalizujące, to można je usunąć lub zostawić. Decyduje o tym przełącznik POZOSTAW WCZYTANE DANE/USUŃ WCZYTANE DANE, widoczny po naciśnięciu strzałki na klawiszu Wczytaj szablon.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ