Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Tabela kolejności nakładania obiektów

Zakładka Tabela kolejności nakładanych danych pozwala na zarządzenie kolejnością (niżej-wyżej) elementów personalizacyjnych nakładanych na stronę podkładu. Najniżej są nakładane elementy z lewej strony tabeli. Tabelę można umieścić "na stałe" w oknie programu po dwukrotnym naciśnięciu myszy na nazwie zakładki.

Kolejność w tabeli jest zapamiętywana w pliku z projektem personalizacji.

W przykładzie poniżej - logo wczytane jako plik pdf do pierwszej serii w panelu PDF, leży pod kodem QR zdefiniowanym też w serii nr 1 panelu COD. Przesunięcie w lewo komórki COD1 (przed komórkę PDF1) spowoduje, że kod QR będzie rysowany jako pierwszy.

Kolory interfejsu można zmienić. Klikając prawym klawiszem myszy na przycisku przełączającym panel boczny z typem danych, wywołujemy menu z opcją Zmień kolor.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ