Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.6. Pasek kontroli koloru (pasek densytometryczny)

Pasek kontroli koloru (pomiar densytometryczny) to najczęściej zbiór różnokolorowych prostokątów rysowanych na górze arkusza i służy do kontroli nafarbienia druku. W programie Impozycjoner pasek może być rysowany także na dole arkusza i w polu wycinki poziomej, o ile jej rozmiary na to pozwalają.

Elementy paska (kostki) – ich kolor, ilość w powtarzalnej sekwencji, rozmiar – można zdefiniować bezpośrednio w programie lub zdefiniować je samodzielnie i zapisać w oddzielnym pliku pdf w w folderze CCS, będącym podfolderem dla folderu MyImpozycjoner. Zawartość tego folderu jest odczytywana w momencie uruchomienia programu.

Pasek rysowany przez program

Definicje kolorów w sekwencji kostek (oraz szerokość kostki, wysokość i ilość stref) można zapisać do zewnętrznego pliku (*.impc).

Szerokość sekwencji to iloczyn szerokości kostki i ich ilości w sekwencji.

Definiowanie koloru kostek odbywa się poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy na symbolicznym oznaczeniu kostki.

Sekwencja powinna mieć najczęściej szerokość równą szerokości strefy kałamarzy maszyny drukarskiej. Ilość stref, ich rozmiar, kolejność kolorów w strefie określona jest w dokumentacji maszyny. Na przykład dla maszyny KBA74 ilość stref musi być nieparzysta, a ich szerokość ma wynosić 32,5 mm. Kolejność kolorów w sekwencji dla tej maszyny to KCMY. Dla maszyny KBA66 ilość stref musi być parzysta. Reszta podobnie.

Paski generowane przez program są zawsze rysowane centralnie.

Pasek zdefiniowany w pliku PDF

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie listy z własnymi paskami kontroli koloru, zapisanymi w formacie pdf, w folderze CCS (podfolder MyImpozycjoner).

Pasek zewnętrzny umieszczany jest centralnie (o ile została zaznaczona opcja PASEK WYCENTROWANY) względem pozostałych elementów arkusza i obcinany przed końcem pola zadruku o wartość określoną w przez element DŁUGOŚĆ – H POLA ZADRUKU MINUS (może być ujemna, czyli pasek może być szerszy niż pole zadruku). We właściwościach pdf (w polu słowa kluczowe) można umieścić dodatkowe informacje (np. o przeznaczeniu konkretnego paska) widoczne po zaznaczeniu pliku z paskiem (poniżej informacji o rozmiarze paska). Aktualna definicja pasków jest zapamiętywana w pliku z zapisanym stanem impozycji (układem).

Wybrany pasek z listy pasków można wskazać jako domyślny przy kolejnych uruchomieniach.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ