Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.3. Pasery

Możliwe jest rysowanie paserów (do wyboru trzy warianty tego znacznika) W narożnikach (lub PRZY narożnikach) oraz dodatkowo wzdłuż każdego boku w określonej ilości. Jeżeli pasery są rysowane wzdłuż krótszego lub dłuższego boku, to rysowanie paserów narożnikowych - można wyłączyć.

Przy włączeniu rysowania paserów tylko wzdłuż jednego boku (np. dłuższego), przy jednoczesnym wyłączeniu rysowania paserów narożnych – nie jest rezerwowane miejsce na pasery wzdłuż boku drugiego (np. krótszego).

Naciśnięcie prawego klawisza myszy na przyciskach Wariant 1 lub Wariant 2 pozwoli na określenie koloru, jakim będą rysowane pasery.

Pomysł na paser nr 3 pochodzi w firmy BOP.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ