Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.4. Pasery w obszarze spadów

Pasery rysowane w obszarze spadów mogą być użyte jako awaryjne w tych montażach, w których nie jest możliwe rysowanie paserów klasycznych.

Wartości określające parametry pasera definiują paser rysowany wzdłuż lewej krawędzi arkusza. Na krawędzi prawej wartości te są symetryczne (H1 i H2).

Paser jest rysowany pomiędzy wierszami, dlatego może być umieszczany na arkuszu tylko wtedy, gdy ilość wierszy jest > 1 (dla montażu książek: dla 8, 12 i 16 stron na arkuszu).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ