Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.10. Redukcja wysuwania stron środkowych (creep)

Dotyczy tylko montażu książek i oprawy zeszytowej.

W każdej publikacji w oprawie zeszytowej występuje zjawisko wysuwania stron. Im bliżej środka publikacji, tym większe wysunięcie. Spowodowane jest ono tym, że zszywka druciana dotyka bezpośrednio tylko karty z okładką (pierwszej), dalsze karty natomiast są odsunięte od zszywki o sumę grubości papieru kart je poprzedzających.

Zjawisko to powoduje w niektórych publikacjach niepożądane efekty. Jednym z nich jest efekt przesuwania np. numeracji stron. Sztuka drukarska wymaga, aby np. paginacja „padała na siebie”, czyli aby wydrukowane numery stron na kolejnych kartkach znajdowały się w tej samej odległości od krawędzi strony.

Program Impozycjoner ma możliwość redukcji tego efektu poprzez przesuwanie obrazu montowanej strony o wyliczony dla każdej ze stron skok. Rysunek poniżej przedstawia zeszyt 16 stronicowy. Po włączeniu redukcji ostatecznie powinniśmy osiągnąć taki efekt, jak na rysunku poniżej. Dla porównania wersja z redukcją wysunięcia i wersja bez redukcji, przed obcięciem krawędzi i po obcięciu.

Ręczne podawanie wartości H

Skok o jaki będą przesuwane strony jest obliczany wg wzoru:

Karta * (H / Ilość_kart)

gdzie Karta to kolejny numer karty, a Ilość_kart to łączna ilość kart publikacji. Nie jest liczona karta z okładką.

Obliczanie wartości H na podstawie ilości stron i grubości papieru

Skok o jaki będą przesuwane strony jest obliczany wg wzoru:

(Grubość papieru * (Ilość stron \ 4) – 1)) x Współczynnik jakości „szycia”

gdzie Współczynnik jakości „szycia” doświadczalnie dobrana korekta (najczęściej 1.2 do 1.4) „jakości ściśnięcia zszywkami” – idealna wartość to 1.


Metody redukcji

Metoda KADROWANIE: szerokość każdej montowanej strony zostanie przycięta (skadrowana) o obliczoną, odpowiednią dla danej strony wartość.

Metoda SKALOWANIE: szerokość każdej montowanej strony zostanie przeskalowana (zmniejszona) o obliczoną, odpowiednią dla danej strony wartość.

Redukować czy nie redukować (metoda KADROWANIE)?

Ostateczny efekt redukcji stożka nie zależy tylko od odpowiedniego montażu. Także od dokładności przycięcia kart, precyzji i jakości szycia. Może się zdarzyć, że mimo zastosowania redukcji wysunięcia, efekt ostateczny daleki będzie od zadowalającego.

Nie każda publikacja nadaje się do montażu z redukcją stożka. Przesuwanie strony do grzbietu powoduje, że jej treść zaczyna przesłaniać treść strony leżącej obok. Dlatego też oprócz przesuwania, trzeba obciąć zachodzącą część. A to w przypadku, gdy projekt zakłada obecność elementów przechodzących ze strony na stronę przez środek (np. zdjęcia na rozkładówkach) może spowodować nieoczekiwane efekty (patrz zdjęcia niżej) przy wybranej metodzie KADROWANIE.

Przesuwanie stron zmniejsza także konieczny spad, dlatego projektując taką publikację należy przewidzieć znacznie większe wartości dla spadów – najlepiej o sumie równej normalnym wartościom spadu + wartość maksymalna wysunięcia (H).

Rysunki poniżej pokazują: czym grozi uwzględnienie redukcji wysunięcia stron w publikacji do tego nieprzystosowanej. To obraz środkowych stron publikacji 16-to stronicowej. Oprócz deformacji zdjęcia umieszczonego na rozkładówce, pojawiają na problemy ze spadem. Spad w przykładach poniżej został ustawiony na 3 mm, natomiast maksymalne wysunięcie (H) zdefiniowano na 4 mm (oczywiście to wartość przykładowa, chodzi tylko o przybliżenie zasady).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ