Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Wycinka środkowa: pionowa i pozioma

Wycinka, czyli wstawienie dodatkowego odstępu w osi pionowej lub poziomej arkusza, o ile ilość wierszy lub kolumn na to pozwala (jest podzielna przez 2). W osi pionowej można umieścić zawartość pliku o nazwie VMB.pdf (jego pierwsza strona, folder MyImpozycjoner/PDFs), o ile układ na to pozwala (ilość kolumn podzielna przez 2 i szerokość wycinki większa od szerokości zapisanego paska).

Pasek kontrolny pionowy może służyć do umieszczenia na arkuszu dodatkowych elementów kontrolnych. Instalowany razem z programem pasek służy jedynie do demonstracji działania.

Klawisz OBLICZ umożliwia szybkie ustalenie takiej wartości wycinki pionowej, że obie części arkusza po rozcięciu – będą miały identyczne marginesy z lewej i prawej strony umieszczonych na nich obszarów brutto. Klawisz OBLICZ dla wycinki poziomej działa podobnie, z tym ograniczeniem, że w trybie druku offsetowego będzie aktywny tylko wtedy, gdy zostanie włączone centrowanie pola zadruku w pionie.

Ważne! Każdorazowa zmiana jakiegoś parametru mogącego mieć wpływ na wyliczoną wartość wycinek (np. rozmiaru papieru) powoduje konieczność powtórnego ich wyliczenia (wyliczone wartości nie zmieniają się automatycznie).

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ