Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.8. Wycinka środkowa: pionowa i pozioma

Wycinka, czyli wstawienie dodatkowego odstępu w osi pionowej lub poziomej arkusza, o ile ilość wierszy lub kolumn na to pozwala (jest podzielna przez 2). W osi pionowej można umieścić zawartość pliku o nazwie VMB.pdf (jego pierwsza strona, folder MyImpozycjoner/PDFs), o ile układ na to pozwala (ilość kolumn podzielna przez 2 i szerokość wycinki większa od szerokości zapisanego paska).

Pasek kontrolny pionowy może służyć do umieszczenia na arkuszu dodatkowych elementów kontrolnych. Instalowany razem z programem pasek służy jedynie do demonstracji działania.

Klawisz OBLICZ umożliwia szybkie ustalenie takiej wartości wycinki pionowej, że obie części arkusza po rozcięciu – będą miały identyczne marginesy z lewej i prawej strony umieszczonych na nich obszarów brutto. Klawisz OBLICZ dla wycinki poziomej działa podobnie, z tym ograniczeniem, że w trybie druku offsetowego będzie aktywny tylko wtedy, gdy zostanie włączone centrowanie pola zadruku w pionie.

Ważne! Każdorazowa zmiana jakiegoś parametru mogącego mieć wpływ na wyliczoną wartość wycinek (np. rozmiaru papieru) powoduje konieczność powtórnego ich wyliczenia (wyliczone wartości nie zmieniają się automatycznie).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ