Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.14. Znacznik pozycjonujący dla wycinarek

Znacznik może składać się z jednego lub dwóch elementów. Element to pionowa lub pozioma kreska w kolorze czarnym. Znacznik może być rysowany jako „dowiązany” do wybranych krawędzi papieru lub centralnie. Może zmieniać swoje położenie (lub nie) razem z obrazem impozycji.

Dotyczy tylko montażu akcydensów.

Panel z definicją znacznika

 • [1] Nazwa znacznika. Może być własna.
 • [2] Grupa przełączników regulujących odstępy między nożami wzdłużnymi i poprzecznymi wycinarki.
 • [3] Przełącznik włączający rysowanie znacznika na stronie nieparzystej lub nieparzystej i parzystej.
 • [4] Klawisz zapisujący definicję znacznika.
 • [5] Rozwijany panel zawierający elementy definiujące wygląd jednego lub dwóch elementów, z których składa się znacznik.

Panel z elementami regulującymi wygląd elementów znacznika

 • [1] Przełącznik numeru elementu.
 • [2] Włącznik rysujący lub wyłączający rysowanie elementu.
 • [3] Przełącznik regulujący położenie elementu (przy lewej lub prawej krawędzi lub centralnie).
 • [4] Grupa przełączników regulujących poziome rozmiary i położenie elementu. Jeden z przełączników z każdej grupy (jeden z trzech) musi mieć status ZMIENNY.
 • [5] Grupa przełączników regulujących pionowe rozmiary i położenie elementu. Jeden z przełączników z każdej grupy (jeden z trzech) musi mieć status ZMIENNY.

W momencie instalacji są dostępne trzy definicje znaczników dla najbardziej popularnych maszyn (Defnicja znacznika nr 1, Defnicja znacznika nr 2 i Defnicja znacznika nr 3). Nazwy znaczników można dowolnie zmieniać. Włączenie rysowania znacznika powoduje automatyczne przełączenie rodzaju druku na Druk cyfrowy (w panelu bocznym DRUK CYFROWY/DRUK OFFSETOWY).

Numer wybranego znacznika jest zapamiętywany w pliku ze stanem impozycji (*.impozycjoner).


Znacznik pozycjonujący dla wycinarek – przykład 1

Przykładowa definicja znacznika z dokumentacji wycinarki. Znacznik jest dwuelementowy.

Po rozdzieleniu każdego elementu, definicja pierwszego elementu wygląda następująco:

 • definiowanie wymiarów poziomych pierwszego elementu:

 • definiowanie wymiarów pionowych pierwszego elementu:

Definicja drugiego elementu wygląda następująco:


Znacznik pozycjonujący dla wycinarek – przykład 2

Przykładowa definicja znacznika z dokumentacji wycinarki:

Znacznik jest jednoelementowy. Jego definicja w programie wygląda następująco:

Rysowanie elementu drugiego jest wyłączone:

Miejsce rysowania znacznika jest ściśle związane z krawędzią podającą arkusz do maszyny drukującej.

Poprawność znacznika pozycjonującego dla wycinarek łatwo sprawdzić, podkładając pod cały montaż makietę w postaci kratki milimetrowej. Dodatkowym elementem rysowanym przez program (oprócz elementów znacznika) jest biały prostokąt pomiędzy podającą krawędzią arkusza i znacznikiem, „czyszczący” powierzchnię dla czytających elementów optycznych wycinarki.


Regulowanie odstępów między nożami

Regulowanie odstępów między nożami wycinarki (równoległymi i poprzecznymi) odbywa się poprzez chwilową zmianę spadów użytka. Spady przy włączonym rysowaniu znacznika pozycjonującego dla wycinarek mogą być inne, niż zdefiniowane podczas projektowania/wypełniania arkusza.

Odstępy między kolumnami lub wierszami (czyli odstępy między nożami wycinarki) to suma wartości odpowiednich spadów, np. lewego i prawego, dolnego i górnego.

Zmiana orientacji strony nie zmienia odstępów między nożami. Zmiana definicji noży poprzecznych i wzdłużnych może nastąpić wraz ze zmianą krawędzi podającej.

Noże wzdłużne to noże tnące arkusz zgodnie z kierunkiem przesuwania arkusza w wycinarce (prostopadłe do krawędzi podającej). Noże poprzeczne – to noże prostopadłe do kierunku przesuwania się arkusza w wycinarce (równoległe do krawędzi podającej).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ