Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.13. Znaczniki własne

Okno dialogowe umożliwiające wstawienie na arkuszu czterech (po dwie na każdej stronie) niezależnych grafik zapisanych w formacie pdf.

Pliki pdf z grafikami są plikami własnymi użytkownika programu i muszą nosić nazwy:

  • U1L.pdf – dla grafiki (znacznika) umieszczanego przy lewej krawędzi strony nieparzystej;
  • U1R.pdf – dla grafiki (znacznika) umieszczanego przy prawej krawędzi strony nieparzystej;
  • U2L.pdf – dla grafiki (znacznika) umieszczanego przy lewej krawędzi strony parzystej;
  • U2R.pdf – dla grafiki (znacznika) umieszczanego przy prawej krawędzi strony parzystej.

Objętość pdfów nie powinna przekraczać kilku-kilkunastu kilobajtów.

Parametr H określa odległość od krawędzi wynikowego pdf (lewej lub prawej), parametr V – wysokość, na jakiej znacznik zostanie umieszczony.

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na strzałkach regulujących parametr V – dostępny jest suwak pozwalający na szybszą zmianę tej wartości.

Znaczniki mogą służyć np. do wyraźnego oznaczania strony parzystej i nieparzystej i powinny być rysowane w obszarze między krawędzią papieru a montowanymi stronami pdf.

Wszystkie pliki pdf powinny być zapisane w folderze MYImpozycjoner/PDFs. Pliki dostarczane z programem są jedynie plikami przykładowymi.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ