Pobierz program (wersja 2.2.3)

Program w wersji 2.X.X wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.6

Jeżeli jakiś link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."

Uwaga! Możliwe są komunikaty ostrzegawcze filtra SmartScreen.

  WERSJA KOMERCYJNA - POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

  WERSJA EDUKACYJNA - POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

UWAGA: prosimy pracownie szkolne o pobieranie właściwej wersji programu w celu instalacji na komputerach w pracowni. Sposób licencjonowania programu w wersji edukacyjnej (instalowanej w szkolnej pracowni komputerowej) różni się od sposobu licencjonowania wersji komercyjnej programu. Opis instalacji znajduje się tutaj: Licencjonowanie - wersja edukacyjna

Dokumentacja programu w formacie PDF Przeczytaj
Przykładowe pliki do testowania programu PERSONALIZATOR Pobierz
Identyfikator - skrócona instrukcja w formacie PDF Przeczytaj

 

Co nowego?

Zmiany w wersji 2.2.3.0 (08.03.2023 r.)

 • Poprawiony błąd spadów w personalizacjach z podkładem pdf.
 • Poprawiony błąd z wyświetlaniem pliku podpowiedzi.
 • Dodana aktywacja serii danych poprzez kliknięcie na podkładzie (bez konieczności ręcznego aktywowania za pomocą nieboeskiego przełącznika "+").

Zmiany w wersji 2.2.2.0 (24.02.2023 r.)

 • Poprawione algorytmy personalizacji podkładu pdf - tworzone pliki są teraz mniejsze oraz generują się szybciej.
 • Dodana opcja uwzględniania numeracji w nazwach generowanych plików.
 • Dodana opcja grupowania tysięcznego w numerowaniu (rozdzielanie zapisu dużej liczby na grupy trzyznakowe rozdzielone spacją lub dowolnym innym znakiem).

Zmiany w wersji 2.2.1.0 (15.02.2023 r.)

 • Kilka poprawek technicznych.

Zmiany w wersji 2.2.0.0 (1.02.2023 r.)

 • Dodane dwa nowe kody: CODE25 INTERLEAVED (ITF) oraz DATAMATRIX

Zmiany w wersji 2.1.9.0 (17.10.2022 r.)

 • Kilka drobnych poprawek technicznych.

Zmiany w wersji 2.1.8.0 (05.10.2022 r.)

 • Poprawione działanie narzędzia dodatkowego Obróć strony pdf.

Zmiany w wersji 2.1.7.0 (03.10.2022 r.)

 • W panelu TXT dodaliśmy funkcję zamieniającą znak „¬” (Alt+0172) na znak przejścia do nowej linii w tabelach danych.
 • Zmiana nazwy kodu CODE 25 na CODE 25 INDUSTRIAL.

Zmiany w wersji 2.1.6.0 (06.09.2022 r.)

 • Filtr plików CSV dodany do paneli TXT i COD.

Zmiany w wersji 2.1.5.0 (17.08.2022 r.)

 • Dodajemy możliwość wyboru jednostek (mm, in, pt).
 • Zmieniamy rozszerzenie plików z projektem personalizacji z *.personalizator na *.pers
 • Kilka drobnych poprawek w interfejsie programu.

Zmiany w wersji 2.1.3.0 (26.07.2022 r.)

 • Ujednolicamy wszystkie domyślne (poinstalacyjne) kolory tekstów (100K), konturów (70K) oraz wypełnień podkładów (0C0M0Y0K).

Zmiany w wersji 2.1.2.0 (25.07.2022 r.)

 • W sekcji NUMEROWANIE znosimy ograniczenie maksymalnego numeru do 1000000. Minimalny numer może mieć teraz wartość ujemną. Ujemny może być też skok numeracji.

Zmiany w wersji 2.1.1.0 (19.07.2022 r.)

 • Zmieniamy wersję programu z 32 na 64 bitową. Użytkownicy, którzy chcą pozostać przy wersji 32-bitowej, proszeni są o kontakt.
 • Dodajemy przełącznik zmieniający sposób działania programu, gdy podkładem jest zakres stron z wielostronicowego pliku pdf. Opcja Powtarzaj na każdej stronie podkładu zmienia sposób personalizacji. Jeżeli jest wyłączona, to każda strona jest personalizowana kolejnymi danymi, jeżeli jest włączona, to dane personalizujące pierwszej strony wybranego zakresu stron podkładu pdf są powielane na każdej kolejnej stronie z zakresu.

Przykład: podkład składa się z trzech stron („zielonej”, „czerwonej” i „niebieskiej”) powtórzonych 3x (finalna ilość stron = 9). Zbiór danych personalizujących składa się 9 elementów: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 i 009.

Gdy opcja Powtarzaj na każdej stronie podkładu jest wyłączona (domyślnie), to zbiór finalnych stron i nałożonych elementów personalizujących wygląda następująco:

 • Zielona 001, Czerwona 002, Niebieska 003, Zielona 004, Czerwona 005, Niebieska 006, Zielona 007, Czerwona 008, Niebieska 009.

Gdy opcja Powtarzaj na każdej stronie podkładu jest włączona, to zbiór finalnych stron i nałożonych elementów personalizujących wygląda następująco:

 • Zielona 001, Czerwona 001, Niebieska 001, Zielona 002, Czerwona 002, Niebieska 002, Zielona 003, Czerwona 003, Niebieska 003.

Zmiany w wersji 2.1.0.0 (07.07.2022 r.)

 • Obniżona wersja bibliotek .Net Framework niezbędnych do uruchomienia programu (z 4.8 do 4.6).

Zmiany w wersji 2.0.9.0 (03.07.2022 r.)

 • Poprawka w generatorze kodów QR.

Zmiany w wersji 2.0.8.0 (01.07.2022 r.)

 • Dodana możliwość wyboru jednostek (mm, in, pt).
 • Kilka poprawek technicznych związanych z definiowaniem kolorów elementów.

Przykładowe dane zostały utworzone za pomocą generatorów online: mockaroo.com i This-Person-Does-Not-Exist.com