Pobierz program (wersja 2.0.8)

Program w wersji 2.0.X wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.6

Jeżeli jakiś link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."

Uwaga! Możliwe są komunikaty ostrzegawcze filtra SmartScreen.

  WERSJA KOMERCYJNA - POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

  WERSJA EDUKACYJNA - POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

UWAGA: prosimy pracownie szkolne o pobieranie właściwej wersji programu w celu instalacji na komputerach w pracowni. Sposób licencjonowania programu w wersji edukacyjnej (instalowanej w szkolnej pracowni komputerowej) różni się od sposobu licencjonowania wersji komercyjnej programu. Opis instalacji znajduje się tutaj: Licencjonowanie - wersja edukacyjna

Dokumentacja programu w formacie PDF Przeczytaj
Przykładowe pliki do testowania programu PERSONALIZATOR Pobierz
Identyfikator - skrócona instrukcja w formacie PDF Przeczytaj

 

Co nowego?

Zmiany w wersji 2.0.8.0 (01.07.2022 r.)

  • Dodana możliwość wyboru jednostek (mm, in, pt).
  • Kilka poprawek technicznych związanych z definiowaniem kolorów elementów.

Zmiany w wersji 2.0.7.0 (26.05.2022 r.)

  • Poprawione działanie narzędzia dodatkowego Skaluj strony.

Zmiany w wersji 2.0.6.0 (25.05.2022 r.)

  • Poprawione działanie narzędzia dodatkowego Wstaw strony.
  • Naprawiony błąd polegający na złej kolejności stron w plikach będących połączeniem plików jednostronicowych zapisywanych na dyskach sieciowych (w pewnych szczególnych konfiguracjach systemu).

Zmiany w wersji 2.0.4.0 (23.05.2022 r.)

  • Poprawki zwiększające stabilność programu.

Zmiany w wersji 2.0.3.0 (15.05.2022 r.)

  • Kilka drobnych poprawek technicznych.

Zmiany w wersji 2.0.2.0 (06.05.2022 r.)

  • Dodana możliwość zapisania aktualnej listy fontów jako domyślnej przy następnych uruchomieniach.

Zmiany w wersji 2.0.1.0 (30.04.2022 r.)

  • Usunięty błąd polegający na resetowaniu fontów w ramkach tekstowych po dodaniu nowego fontu w trakcie działania programu.

Przykładowe dane zostały utworzone za pomocą generatorów online: mockaroo.com i This-Person-Does-Not-Exist.com