Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

  POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT)

Co nowego?

Przy zapisywaniu serii numerów do pliku tekstowego, teraz są dodawane frazy określone w polach Fraza przed i fraza po.

Personalizator

Program Personalizator służy do personalizacji plików pdf, czyli do nanoszenia indywidualnych danych na kolejnych stronach pliku pdf. Personalizowane strony to tzw. podkłady. Podkładem może być jednostronicowy plik pdf lub wybrany zakres stron z pliku pdf. Podkład może też być "czystą" stroną pdf utworzoną w programie Personalizator. Podkład zostaje powielony tyle razy, ile chcemy otrzymać personalizowanych stron.
Podkład jest więc "wirtualnym", wielostronicowym plikiem pdf, którego stronami są strony innego pliku pdf lub nowo utworzone strony pdf - powtórzone odpowiednią ilość razy.

Na strony podkładu program może nałożyć po 8 obiektów pięciu rodzajów:

  • pliki z grafiką rastrową;
  • strony pdf;
  • kody (QR, EAN8, EAN13, CODE128);
  • ramki tekstowe;
  • specjalizowane ramki tekstowe z automatyczną numeracją.

Każdy z nakładanych obiektów ma ustalone w milimetrach współrzędne (X, Y), określające jego położenie na stronie podkładu.

Aby można było mówić o personalizacji, trzeba jeszcze określić, który plik - która strona z pliku - który wiersz tekstu - zawartość której komórki arkusza, zostanie nałożona (po odpowiednim sformatowaniu) na stronie podkładu o konkretnym numerze. Inaczej mówiąc, ustalamy, co stanie się elementem personalizującym dla danej strony podkładu. W programie Personalizator odbywa się to poprzez wczytanie treści personalizujących (czyli odnośników do plików lub zawartości plików tekstowych, wierszy lub komórek) do specjalnych tabel. Numer wiersza tabeli to numer strony podkładu. Zawartość konkretnego wiersza tabeli zostanie nałożona na konkretną stronę (jako element personalizujący) w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób.

Tabela z danymi + definiujące te dane formatowania (współrzędne, obrót, kolor itp.) to seria danych personalizujących.

Szybkie umieszczenie obiektu to kliknięcie w wybranym miejscu na stronie podglądu - lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem SHIFT.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ