Pobierz program (wersja 3.8.2.4)

Program w wersji 3.8.x.x wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.5.2

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT) - wersja polskojęzyczna

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS XP, VISTA (32/64 BIT) - wersja polskojęzyczna


  POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT)

Dokumentacja do programu Personalizator dostępna tutaj: https://www.impozycjoner.pl/personalizator


Możliwe jest wystąpienie komunikatów ostrzegawczych filtra SmartScreen.

Dostęp do Internetu

Raz na 100 uruchomień komputer, na którym jest używany program, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu (do strony Impozycjoner.com). W czasie połączenia z następuje sprawdzenie, czy używany klucz aktywacyjny jest ważny.

Instalowanie aktualizacji

Za każdym razem, gdy program zostaje uruchomiony na komputerze podłączonym do Internetu, to sprawdzana jest obecność aktualizacji. Aktualizacje są pobierane i instalowane przy kolejnym uruchomieniu programu.


POBIERZ PRZYKŁADOWE PLIKI PDF DO TESTOWANIA PROGRAMU


Co nowego?

Planowane zmiany w wersji 3.9.0.0

Zmiany w wersji 3.8.2.4 (9.04.2019 r.)

  • Dodanie w module do montażu książek dodatkowego oznaczenia arkusza niepełnego - teraz: (N) - oznaczającego ile razy powinien być zmniejszony nakład przy druku takiego arkuszua, np. (N:2) oznacza połowę nakładu, (N:8) oznacza 1/8 nakładu;
  • Znacznik łamania krzyżowego w module montażu książek będzie mógł być rysowany po obu stronach arkusza;
  • Dodanie nowych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym użyciem programu i dodanie możliwości zdalnej wymiany/instalacji kluczy aktywacyjnych;
    • Dodanie nowego narzędzia dodatkowego służącego do numerowania/renumerowania stron w wielostronicowym pliku pdf.

Zmiany w wersji 3.8.2.3 (15.02.2019 r.)

  • Dodaliśmy nowe polecenie w menu Tabeli stron do impozycji, które pozwala na wydzielenie zaznaczonej strony z wielostronicowego pdfa, jej przekształcenie, zapisanie na dysku i wczytanie do Tabeli stron do impozycji - w miejsce zaznaczonej.