Pobierz program (wersja 4.0.4.0)

Program w wersji 4.x.x.x wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.6.2

Jeżeli jakiś link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."

Uwaga! Możliwe są komunikaty ostrzegawcze filtra SmartScreen.

  WERSJA KOMERCYJNA - POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

  WERSJA EDUKACYJNA - POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

UWAGA: prosimy pracownie szkolne o pobieranie właściwej wersji programu w celu instalacji na komputerach w pracowni. Sposób licencjonowania programu w wersji edukacyjnej (instalowanej w szkolnej pracowni komputerowej) różni się od sposobu licencjonowania wersji komercyjnej programu. Opis instalacji znajduje się tutaj: Licencjonowanie - wersja edukacyjna

Przykładowe pliki do testowania programu IMPOZYCJONER Pobierz

Co nowego?

Zmiany w wersji 4.0.4.0 (14.11.2023 r.)

 • Dodana możliwość włączenia linearyzacji generowanych plików pdf. Opcja wymagana przez niektóre modele RIP.
 • Poprawione obracanie stron nieparzystych o 180°.

Zmiany w wersji 4.0.2.0 (11.10.2023 r.)

 • Aktualizacja procedur odczytu plików pdf (usunięty problem ze "znikającymi" obiektami w niektórych plikach pdf generowanych z najnowszych wersji pakietu Adobe).
 • Powyższa zmiana wymusza podwyższenie najniższej wymaganej przez proigram wersji bibliotek .NET Framework do wersji 4.6.2.

Impozycjoner wersja 5 - testowa

Informacja dla osób testujących wariant C w wersji 5.2.8.0 - zmiana folderu z plikami konfiguracyjnymi z MyImpozycjoner/Settings/v5250 na MyImpozycjoner/Settings/v5. Należy ręcznie przenieść pliki do do nowego folderu, chcąć zachować dotychczasowe ustawienia (jeżeli taki folder jest na dysku, to przed instalacją należy go usunąć).

Zmiany w wersji 5.4.5.0 (16.04.2024 r.)

 • Poprawka usuwająca błąd powodujący uszkodzenie pliku przy definiowaniu elementów w kolorze paserów.
 • Poprawiony schemat falcowania L16_4LU-3LO-2LU-2BU_NC (wariant B).
 • Poprawka usuwająca błąd polegający na resetowaniu odstępów między kolumnami w szczególnych sytuacjach.

Zmiany w wersji 5.4.2.0 (08.04.2024 r.)

 • Wyłączenie możliwości generowania składki wieloarkuszowej w oprawie klejonej (wariant B).
 • Dodana możliwość importu tylko wybranych ustawień z szablonów.
 • Dodane opcje rysowania krótkich linii odcięcia w trzech różnych położeniach.
 • Dodana możliwość ustalania wartości marginesu technicznego niezależnie dla każdej z krawędzi (w druku cyfrowym).
 • Dodana możliwość korekty położenia pola zadruku przy wyrównywaniu narożników z papierem o margines techniczny, spad i długość znaczników cięcia (w druku cyfrowym).
 • Dodana możliwość przesunięcia kolumn (wariant C).

Zmiany w wersji 5.3.5.0 (12.02.2024 r.)

 • Dodana możliwość wyboru folderu do przechowywania szablonów.
 • W wariancie B dodana możliwość wyboru jednego z trzech rozkładów stron dla arkusza niepełnego forma na formę.

Zmiany w wersji 5.3.1.0 (02.02.2024 r.)

 • Poprawione schematy falcowania.

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER B i C - w wersja testowa                                        

 Pobierz dokumentację w formacie PDF Impozycjoner C - wersja testowa

 Pobierz dokumentację w formacie PDF Impozycjoner B - wersja testowa

Ogólne uwagi do nowej wersji:

 1. W nowej wersji programu postanowiliśmy rozdzielić jeden wykonywalny plik Impozycjoner.exe na kilka. Warianty programu uruchamiane są przez osobne pliki exe. Dzięki temu każdy z plików wykonywalnych jest mniejszy, szybszy i łatwiejszy do aktualizacji. Użytkownicy posiadający wykupione licencje na więcej niż jeden wariant będą mogli uruchomić wersje jednowariantowe w tym samym czasie.

 2. Zmianie uległ format zapisu projektów impozycji. W nowej wersji projekty impozycji wykonane w wariancie C mają rozszerzenie *.impc (w wariancie B: *.impb). Niestety, ze względu na zakres wprowadzonych zmian, dotychczasowe pliki *.impozycjoner nie są obsługiwane w nowej wersji programu, natomiast nadal będzie możliwość ich uruchomienia w wersji 4.

 3. Modyfikacji uległ interfejs, który stał się podobny do pozostałych programów z naszej oferty. Względy techniczne były kolejną przyczyną tej modyfikacji.

 4. Istotną zmianą jest nowa definicja rozmiaru użytka. Użytek, czyli komórka siatki użytków, w której umieszczane są montowane strony pdf, ma teraz rozmiar TrimBox strony (bez spadów). Wielkość spadów jest regulowana odstępami między wierszami/kolumnami siatki użytków.

 5. Jednym z większych problemów dotychczasowej wersji programu była mała elastyczność pod względem możliwości dodawania elementów sterujących, a wymaganych przez maszyny obrabiające arkusze po druku (post-press). W nowej wersji postawiliśmy na większą uniwersalność w tym zakresie. Użytkownik programu ma możliwość umieszczania właściwie dowolnego elementu na arkuszu. Elementem tym może być figura geometryczna rysowana przez program lub figura złożona z kształtów podstawowych, kilkanaście rodzajów kodu kreskowego, a także elementów w formacie pdf. Opracowany nowy system pozycjonowania takich elementów na arkuszu pozwala na umieszczenie ich w dowolnym miejscu oraz dowiązanie położenia do zmieniających się np. rozmiarów papieru czy pola zadruku. Możliwe jest też mieszanie takiego dowiązania, np. w osi X powiązanie go z polem zadruku, a w osi Y z rozmiarem papieru. Taki system połączony z możliwością obrotu elementu o wielokrotność 90°, odtąd wyczerpuje temat umieszczania elementów na arkuszu wymaganych przez maszyny typu rozcinarki, bindownice, niciarki itp.

 6. HotFolder Monitor to specjalna aplikacja, którą dodajemy do wariantu C. Zadaniem tej aplikacji jest monitorowanie wybranych folderów i wykonanie impozycji pojawiających się w nich plików pdf. Przy prawidłowo skonfigurowanych programach, wykonywanie impozycji o podobnych parametrach ogranicza się do zapisania impozycjonowanego pliku pdf w we wskazanym folderze.

 7. Ostatnią zmianą, będącą jeszcze w trakcie przygotowań, jest możliwość uruchamiania narzędzi dodatkowych z osobnego panelu (programu). Na razie korzystanie z narzędzi dodatkowych jest możliwe w wersji 4.