Pobierz program (wersja 3.9.9.7)

Program w wersji 3.9.x.x wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.6

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT)

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT) - wersja edukacyjna

Ważne: prosimy pracownie szkolne o pobieranie właściwej wersji w celu instalacji na komputerach w pracowni. Sposób licencjonowania programu w wersji edukacyjnej (instalowanej w szkolnej pracowni komputerowej) różni się od sposobu licencjonowania wersji komercyjnej programu. Opis instalacji znajduje się tutaj: Licencjonowanie - wersja edukacyjna

  POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT)

Jeżeli jakiś link nie działa, prosimy spróbować kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Otwórz w nowym oknie" - dotyczy przeglądarki Chrome.

Dokumentacja do programu Personalizator dostępna tutaj: https://www.impozycjoner.pl/personalizator

Możliwe jest wystąpienie komunikatów ostrzegawczych filtra SmartScreen.


POBIERZ PRZYKŁADOWE PLIKI PDF DO TESTOWANIA PROGRAMU


Co nowego?

Zmiany w wersji 3.9.9.7 (29.07.2021 r.)

 • Usuwamy pewną niespójność w działaniu modułu montażu akcydensów: zajmowanie użytka (myszą lub za pomocą funkcji Autowypełnianie) zawsze resetuje ręcznie wprowadzony obrót tego użytka (niezależnie, czy użytek jest zajęty czy też nie). Oznacza to, że ewentualne ręczne obroty użytków powinny być wykonywane jako ostatni element przy projektowaniu arkusza impozycyjnego.
 • Do narzędzia dodającego znaczniki dla ploterów tnących dodaliśmy możliwość skalowania pliku pdf bezpośrednio w tym narzędziu. Przypominamy jednocześnie, że potrafi ono wyświetlić pliki pdf o rozmiarach większych niż 5 m + kilka innych poprawek.
 • Znacząco poprawiliśmy szybkość działania Kalkulatora ilości arkuszy/użytków.
 • Do grupy narzędzi dodatkowych dodaliśmy drugą wersję Kalkulatora ilości arkuszy/użytków - ta wersja nie wymaga wcześniejszego wczytywania plików do Tabeli stron do impozycji.
 • W wersji edukacyjnej zmniejszyliśmy częstotliwość z jaką program szuka serwera licencji w sieci lokalnej, co zwiększa komfort korzystania z programu w sieci o "słabych" parametrach.

Zmiany w wersji 3.9.9.5 (11.05.2021 r.)

 • Poprawki techniczne w module montażu książek - zalecamy aktualizację.

Zmiany w wersji 3.9.9.4 (10.05.2021 r.)

 • Kolejność umieszczania pasków densytometrycznych (nad lub pod paserami/znacznikami netto) - teraz jako opcja.
 • Dodatkowe narzędzie pozwalające na przenoszenie plików typu pdf do podfolderów o ustalonej liczbie plików z jednoczesną zmianą nazwy (numerowaniem), np. 20 000 plików pdf zapisanych w jednym folderze może zostać rozdzielone na kilka podfolderów (w każdym np. po 4000 plików) - pliki w czasie przenoszenia mają zmieniane nazwy oraz dodawany numer porządkowy. Narzędzie przeznaczone dla tych, którzy wolą wczytywać do Impozycjonera jednostronicowe pliki pdf wygenerowane przez program Personalizator (zamiast jednego wielostronicowego).

Zmiany w wersji 3.9.9.3 (27.04.2021 r.)

 • Kilka drobnych poprawek technicznych dotyczących Kreatora podziału arkusza - zalecamy aktualizację.

Zmiany w wersji 3.9.9.2 (19.04.2021 r.)

 • Poprawione nowe narzędzie o nazwie "Kalkulator ilości arkuszy impozycyjnych do druku offsetowego" pozwalające na przyspieszenie liczenia rozkładu użytków na arkuszach przy łączeniu prac o różnych nakładach. Dokumentacja: Kalkulator ilości arkuszy impozycyjnych dla druku offsetowego
 • Rysowanie szerokości arkusza papieru ponad znacznikiem marki bocznej - teraz jako opcja.
 • Zmiana kolejności rysowania znaczników - paski densytometryczne są rysowane PO znacznikach rozmiaru netto i brutto.
 • Poprawione wczytywanie plików stworzonych w serii 3.8.X.X.
 • Kilka drobnych poprawek technicznych.
 • Zalecamy aktualizację.

Zmiany w wersji 3.9.9.0 (24.03.2021 r.)

 • Dodana możliwość określenia jednego z wymiarów papieru w druku cyfrowym na wartość 0 (zero). Przy takim ustawieniu program przyjmuje, że wyzerowny rozmiar przyjmuje zawsze aktualną wartość odpowiedniego rozmiaru pola zadruku - funkcja ma usprawnić projektowanie impozycji na papierze z roli. Ewentualne przesunięcia impozycji na arkuszu wzdłuż wyzerowanego rozmiaru sa ingnorowane.
 • Poprawione procedury wczytywania zapisanych projektów impozycji dla oprawy szyto-klejonej i szyto-klejonej "czwórek".
 • Zmiana w sposobie układania stron na arkuszach specjalnych przy montażu książek składanych 12 stronami na arkuszu: arkusze specjalne (2, 4, 6, 8 i 10 stron na arkuszu) są teraz przekładane przez taką sama markę, jak arkusze pełne (poprzednio: zawsze przez marke boczną, także przy przekładaniu arkuszy pełnych przez markę czołową).
 • Kilka drobnych poprawek technicznych. Zalecamy instalację.

Zmiany w wersji 3.9.7.0 (19.03.2021 r.)

 • Zmienione procedury wczytujące pliki pdf do Tabeli stron do impozycji, zwiększające znacznie szybkość wczytywania. Więcej w artykule Tabela stron do impozycji w akapicie Wczytywanie plików pdf ze stronami obróconymi za pomocą przeglądarki pdf

Zmiany w wersji 3.9.6.0 (16.03.2021 r.)

Zmiany w interfejsie:

 • usunięte ramki z podsumowaniem arkuszy (podsumowanie widoczne teraz na ramce nad Tabelą stron do impozycji)
 • usunięty klawisz "Skopiuj zaznaczone (strony) do modułu książek/akcydensów" - polecenie przeniesione do grupy poleceń menu "Zaznacz", dostępnego pod prawym klawiszem myszy.

Zmiany w wersji 3.9.5.0 (01.03.2021 r.)

Kilka poprawek technicznych, usuwające zgłoszone błędy w działaniu.

Zmiany w wersji 3.9.3.0 (14.12.2020 r.)

Poprawione działanie kilku modułów dodatkowych.

Dodany nowy schemat falcowania dla 12 stron na arkuszu.

Zmiana w trybie demonstracyjnym - program pracujący w tym trybie pozwala na generowanie plików wynikowych, jednak pliki te posiadają naniesiony "znak wodny".

Zmiany w wersji 3.9.2.0 (30.10.2020 r.)

Poprawione działanie modułu dodatkowego Dodaj Spady.

Zmiany w wersji 3.9.1.0 (28.10.2020 r.)

Poprawione działanie modułów dodatkowych: Dodaj spady i Dodaj znaczniki falcowania.

Zmiany w wersji 3.9.0.0 (22.10.2020 r.)

Oprócz kilku poprawek technicznych, najważniejszą zmianą w stosunku do wersji 3.8.2.4 jest zmiana sposobu licencjonowania. Dotychczasowy system, w którym program był zabezpieczany kluczem w postaci pliku, zostaje zastąpiony aktywacją online poprzez podanie klucza licencyjnego w postaci ciągu liter i cyfr (innego, niż dotychczasowy HID!).

Nowe klucze licencyjne będą rozsyłane na adresy e-mail podane przy zamawianiu programu w ciągu najbliższego miesiąca. Program po zainstalowaniu nowej wersji rozpoczyna 30-dniowy okres testowy wariantu ABC, niezależnie od zakończonego okresu testowego wersji poprzedniej.

Dotychczasowy system, oparty na HID, będzie stopniowo wygaszany.

Licencję można samodzielnie przenosić między dwoma komputerami. Aby przenieść licencję na inny komputer (np. ze służbowego na domowy), należy licencję na komputerze "służbowym" odinstalować, a na komputerze domowym - zainstalować, przez podanie klucza licencyjnego (i odwrotnie). Ważne: należy pamiętać, żeby odinstalowywać licencję przed przeniesieniem na inny komputer - licencja jest jednostanowiskowa i nie jest możliwe licencjonowanie programu tym samym kluczem jednocześnie na kilku komputerach. Uwaga: licencję można przenosić między DWOMA wybranymi komputerami. Przeniesienie licencji na trzeci komputer i jej odinstalowanie spowoduje zablokowanie klucza na 24 godziny. Wcześniejsze odblokowanie będzie wymagało kontaktu z pomocą techniczną.

Wersja 3.9.0 nie jest dostępna na systemu Windows XP. Program wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.6.

Po zakończeniu okresu testowego - bez aktywowanej licencji - program pozwala na dalsze uruchamianie, bez możliwości zapisania jakichkolwiek plików pdf na dysku. Pozwala jednak na zapisanie projektu impozycji do pliku.

Zmiany w wersji 3.8.2.4 (9.04.2019 r.)

 • Dodanie w module do montażu książek dodatkowego oznaczenia arkusza niepełnego - teraz: (N) - oznaczającego ile razy powinien być zmniejszony nakład przy druku takiego arkuszua, np. (N:2) oznacza połowę nakładu, (N:8) oznacza 1/8 nakładu;
 • Znacznik łamania krzyżowego w module montażu książek będzie mógł być rysowany po obu stronach arkusza;
 • Dodanie nowych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym użyciem programu i dodanie możliwości zdalnej wymiany/instalacji kluczy aktywacyjnych;
  • Dodanie nowego narzędzia dodatkowego służącego do numerowania/renumerowania stron w wielostronicowym pliku pdf.

Zmiany w wersji 3.8.2.3 (15.02.2019 r.)

 • Dodaliśmy nowe polecenie w menu Tabeli stron do impozycji, które pozwala na wydzielenie zaznaczonej strony z wielostronicowego pdfa, jej przekształcenie, zapisanie na dysku i wczytanie do Tabeli stron do impozycji - w miejsce zaznaczonej.