Pobierz program (wersja 4.0.0.0)

Program w wersji 4.x.x.x wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.6

Jeżeli jakiś link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."

Uwaga! Możliwe są komunikaty ostrzegawcze filtra SmartScreen.

  WERSJA KOMERCYJNA - POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

  WERSJA EDUKACYJNA - POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

UWAGA: prosimy pracownie szkolne o pobieranie właściwej wersji programu w celu instalacji na komputerach w pracowni. Sposób licencjonowania programu w wersji edukacyjnej (instalowanej w szkolnej pracowni komputerowej) różni się od sposobu licencjonowania wersji komercyjnej programu. Opis instalacji znajduje się tutaj: Licencjonowanie - wersja edukacyjna

Przykładowe pliki do testowania programu IMPOZYCJONER Pobierz

Co nowego?

Zmiany w wersji 4.0.0.0 (11.04.2022 r.)

  • Usunięty błąd polegający na złym rysowaniu (wariant B) znacznika falcowania krzyżowego i sygnatur grzbietowych w momencie, gdy przesunięcie paska densytometrycznego ma wartość ujemną większą, niż wysokość paska. Zalecamy aktualizację.

Zmiany w wersji 3.9.9.9 (23.02.2022 r.)

  • Usunięty błąd polegający na konieczności potwierdzania numeru każdego arkusza przy generowaniu plików zmontowanych w wariantach B i C - dla druku cyfrowego. Zalecamy aktualizację.

Zmiany w wersji 3.9.9.8 (22.02.2022 r.)

  • Kilka zgłoszonych poprawek technicznych - w tym możliwość powielania stron w Tabeli stron o wartość odczytaną z nazwy pliku - 1. Zalecamy aktualizację.