Pobierz program (wersja 3.8.2.4)

Program w wersji 3.8.x.x wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.5.2

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT) - wersja polskojęzyczna

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS XP, VISTA (32/64 BIT) - wersja polskojęzyczna

Możliwe jest wystąpienie komunikatów ostrzegawczych filtra SmartScreen.

Dostęp do Internetu

Raz na 100 uruchomień komputer, na którym jest używany program, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu (do strony Impozycjoner.com). W czasie połączenia z następuje sprawdzenie, czy używany klucz aktywacyjny jest ważny.

Instalowanie aktualizacji

Za każdym razem, gdy program zostaje uruchomiony na komputerze podłączonym do Internetu, to sprawdzana jest obecność aktualizacji. Aktualizacje są pobierane i instalowane przy kolejnym uruchomieniu programu.


POBIERZ PRZYKŁADOWE PLIKI PDF DO TESTOWANIA PROGRAMU


Co nowego?

Zmiany w wersji 3.8.2.4 (9.04.2019 r.)

  • Dodanie w module do montażu książek dodatkowego oznaczenia arkusza niepełnego - teraz: (N) - oznaczającego ile razy powinien być zmniejszony nakład przy druku takiego arkuszua, np. (N:2) oznacza połowę nakładu, (N:8) oznacza 1/8 nakładu;
  • Znacznik łamania krzyżowego w module montażu książek będzie mógł być rysowany po obu stronach arkusza;
  • Dodanie nowych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym użyciem programu i dodanie możliwości zdalnej wymiany/instalacji kluczy aktywacyjnych;
    • Dodanie nowego narzędzia dodatkowego służącego do numerowania/renumerowania stron w wielostronicowym pliku pdf.

Zmiany w wersji 3.8.2.3 (15.02.2019 r.)

  • Dodaliśmy nowe polecenie w menu Tabeli stron do impozycji, które pozwala na wydzielenie zaznaczonej strony z wielostronicowego pdfa, jej przekształcenie, zapisanie na dysku i wczytanie do Tabeli stron do impozycji - w miejsce zaznaczonej.