Pobierz program (wersja 3.9.3.0)

Program w wersji 3.9.x.x wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.6

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT)

  POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT) - wersja edukacyjna

Ważne: prosimy pracownie szkolne o pobieranie właściwej wersji w celu instalacji na komputerach w pracowni. Sposób licencjonowania programu w wersji edukacyjnej (instalowanej w szkolnej pracowni komputerowej) różni się od sposobu licencjonowania wersji komercyjnej programu. Opis instalacji znajduje się tutaj: Licencjonowanie - wersja edukacyjna

  POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (32/64 BIT)

Dokumentacja do programu Personalizator dostępna tutaj: https://www.impozycjoner.pl/personalizator

Możliwe jest wystąpienie komunikatów ostrzegawczych filtra SmartScreen.


POBIERZ PRZYKŁADOWE PLIKI PDF DO TESTOWANIA PROGRAMU


Co nowego?

Zmiany w wersji 3.9.3.0 (14.12.2020 r.)

Poprawione działanie kilku modułów dodatkowych.

Dodany nowy schemat falcowania dla 12 stron na arkuszu.

Zmiana w trybie demonstracyjnym - program pracujący w tym trybie pozwala na generowanie plików wynikowych, jednak pliki te posiadają naniesiony "znak wodny".

Zmiany w wersji 3.9.2.0 (30.10.2020 r.)

Poprawione działanie modułu dodatkowego Dodaj Spady.

Zmiany w wersji 3.9.1.0 (28.10.2020 r.)

Poprawione działanie modułów dodatkowych: Dodaj spady i Dodaj znaczniki falcowania.

Zmiany w wersji 3.9.0.0 (22.10.2020 r.)

Oprócz kilku poprawek technicznych, najważniejszą zmianą w stosunku do wersji 3.8.2.4 jest zmiana sposobu licencjonowania. Dotychczasowy system, w którym program był zabezpieczany kluczem w postaci pliku, zostaje zastąpiony aktywacją online poprzez podanie klucza licencyjnego w postaci ciągu liter i cyfr (innego, niż dotychczasowy HID!).

Nowe klucze licencyjne będą rozsyłane na adresy e-mail podane przy zamawianiu programu w ciągu najbliższego miesiąca. Program po zainstalowaniu nowej wersji rozpoczyna 30-dniowy okres testowy wariantu ABC, niezależnie od zakończonego okresu testowego wersji poprzedniej.

Dotychczasowy system, oparty na HID, będzie stopniowo wygaszany.

Licencję można samodzielnie przenosić między dwoma komputerami. Aby przenieść licencję na inny komputer (np. ze służbowego na domowy), należy licencję na komputerze "służbowym" odinstalować, a na komputerze domowym - zainstalować, przez podanie klucza licencyjnego (i odwrotnie). Ważne: należy pamiętać, żeby odinstalowywać licencję przed przeniesieniem na inny komputer - licencja jest jednostanowiskowa i nie jest możliwe licencjonowanie programu tym samym kluczem jednocześnie na kilku komputerach. Uwaga: licencję można przenosić między DWOMA wybranymi komputerami. Przeniesienie licencji na trzeci komputer i jej odinstalowanie spowoduje zablokowanie klucza na 24 godziny. Wcześniejsze odblokowanie będzie wymagało kontaktu z pomocą techniczną.

Wersja 3.9.0 nie jest dostępna na systemu Windows XP. Program wymaga bibliotek .Net Framework w wersji 4.6.

Po zakończeniu okresu testowego - bez aktywowanej licencji - program pozwala na dalsze uruchamianie, bez możliwości zapisania jakichkolwiek plików pdf na dysku. Pozwala jednak na zapisanie projektu impozycji do pliku.

Zmiany w wersji 3.8.2.4 (9.04.2019 r.)

  • Dodanie w module do montażu książek dodatkowego oznaczenia arkusza niepełnego - teraz: (N) - oznaczającego ile razy powinien być zmniejszony nakład przy druku takiego arkuszua, np. (N:2) oznacza połowę nakładu, (N:8) oznacza 1/8 nakładu;
  • Znacznik łamania krzyżowego w module montażu książek będzie mógł być rysowany po obu stronach arkusza;
  • Dodanie nowych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym użyciem programu i dodanie możliwości zdalnej wymiany/instalacji kluczy aktywacyjnych;
    • Dodanie nowego narzędzia dodatkowego służącego do numerowania/renumerowania stron w wielostronicowym pliku pdf.

Zmiany w wersji 3.8.2.3 (15.02.2019 r.)

  • Dodaliśmy nowe polecenie w menu Tabeli stron do impozycji, które pozwala na wydzielenie zaznaczonej strony z wielostronicowego pdfa, jej przekształcenie, zapisanie na dysku i wczytanie do Tabeli stron do impozycji - w miejsce zaznaczonej.