Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


2. Szkolne problemy z impozycją, czyli Wy pytacie, My odpowiadamy

Poproszono nas o przedstawienie rozwiązania zadania, które pojawiło się w 2022 roku na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (Nazwa kwalifikacji: Drukowanie cyfrowe i obróbka druków).

Oczywiście zajęliśmy się tylko tą częścią zadania, która dotyczy wykonania impozycji.

Poniżej przedstawiamy skróconą treść zadania.

Zadanie 2

Wydrukuj na maszynie do drukowania cyfrowego 16 jednostronnie wielobarwnych winiet bigowanych równolegle do krótszego boku o wymiarach 90 × 50 mm netto po zbigowaniu i złożeniu wzdłuż krótszej krawędzi.

Winiety występują w 6 odmianach.

Opis winiet

Kolor winiety: Liczba winiet:
żółty
czerwony
zielony
niebieski
fioletowy
szary
4
3
2
4
2
1

Przed drukowaniem wykonaj ekonomiczną impozycję, uwzględniającą, format użytków oraz format zadrukowywanego arkusza. Na rewersie umieść jedynie znaczniki, obszar użytka pozostaw pusty. Na impozycji zamieść znaczniki formatu netto oraz znaczniki w miejscu bigowania winiet.

Plik potrzebny do wykonania zadania 2: winiety.pdf Pobierz plik >>

Rozwiązanie zadania