Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.8. Położenie składki niekompletnej

Jeżeli w montażu pracy do oprawy szyto-klejonej występuje składka niekompletna, to możliwe jest:

  • określenie położenia tej składki w całym bloku książki;
  • jeżeli liczba stron w składce niekompletnej na to pozwala - to jej podział na mniejsze składki (też niekompletne) z możliwą dalszą regulacją położenia takich składek w bloku książki.

Po naciśnięciu prawego klawisza myszy na Tabeli arkuszy, dostępne jest polecenie Zmień położenie składki niekompletnej (gdy występuje składka niekompletna).

W wyświetlonym oknie dialogowym składki niekompletne są zaznaczone kolorem.

Liczbę składek niekompletnych można zwiększać. Maksymalna liczba takich składek wynosi: liczba stron na składkach niekompletnych/4 (4 to minimalna liczba stron w składce niekompletnej).

Po zmianie liczby składek niekompletnych można regulować liczbę stron w każdej ze składek. Można też określić położenie każdej składki we wkładzie książki.

Uwaga: liczba stron w składkach niekompletnych to nie to samo, co liczba arkuszy. Składka niekompletna może składać się z arkuszy pełnych, arkuszy pełnych i niepełnych lub samych arkuszy niepełnych.

Przykład: przy montażu książki 176 stron, 16 stron na arkuszu, dwa arkusze w składce - występuje 5 składek kompletnych oraz jedna składka niekompletna składająca się z jednego arkusza pełnego. Razem: 6 składek. Domyślnie składka niekompletna jest przedostatnią składką w bloku. Dla oprawy twardej szyto-klejonej (zwłaszcza z zaokrąglanym grzbietem) lepszy jest jednak układ, w którym zamiast jednej składki niekompletnej, są dwie składki niekompletne leżące w jednakowej odległości od obu okładek. W przykładzie zamieniamy składkę niekompletną (z jednego arkusza pełnego 1x16) na dwie składki niekompletne (składające się z arkuszy niepełnych 2x8) - składki będą w bloku książki jako druga i przedostatnia.

Uwaga! Po zmianie ilości i położenia składki niekompletnej, jakakolwiek zmiana ilości stron na arkuszu, sposobu falcowania, rodzaju oprawy lub ilości arkuszy w składce – przywróci domyślną liczbę składek niepełnych (=1) oraz jej położenie jako przedostatniej.

Funkcja zmiany położenia składki niepełnej nie jest dostępna dla układu 12 stron na arkuszu!

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ