Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.8. Położenie składki niekompletnej

Jeżeli w montażu pracy do oprawy szyto-klejonej występuje składka niekompletna, to możliwe jest:

  • określenie położenia tej składki w całym bloku książki;
  • jeżeli liczba stron w składce niekompletnej na to pozwala - to jej podział na mniejsze składki (też niekompletne) z możliwą dalszą regulacją położenia takich składek w bloku książki.

Po naciśnięciu prawego klawisza myszy na Tabeli arkuszy, dostępne jest polecenie Zmień położenie składki niekompletnej (gdy występuje składka niekompletna).

W wyświetlonym oknie dialogowym składki niekompletne są zaznaczone kolorem.

Liczbę składek niekompletnych można zwiększać. Maksymalna liczba takich składek wynosi: liczba stron na składkach niekompletnych/4 (4 to minimalna liczba stron w składce niekompletnej).

Po zmianie liczby składek niekompletnych można regulować liczbę stron w każdej ze składek. Można też określić położenie każdej składki we wkładzie książki.

Uwaga: liczba stron w składkach niekompletnych to nie to samo, co liczba arkuszy. Składka niekompletna może składać się z arkuszy pełnych, arkuszy pełnych i niepełnych lub samych arkuszy niepełnych.

Przykład: przy montażu książki 176 stron, 16 stron na arkuszu, dwa arkusze w składce - występuje 5 składek kompletnych oraz jedna składka niekompletna składająca się z jednego arkusza pełnego. Razem: 6 składek. Domyślnie składka niekompletna jest przedostatnią składką w bloku. Dla oprawy twardej szyto-klejonej (zwłaszcza z zaokrąglanym grzbietem) lepszy jest jednak układ, w którym zamiast jednej składki niekompletnej, są dwie składki niekompletne leżące w jednakowej odległości od obu okładek. W przykładzie zamieniamy składkę niekompletną (z jednego arkusza pełnego 1x16) na dwie składki niekompletne (składające się z arkuszy niepełnych 2x8) - składki będą w bloku książki jako druga i przedostatnia.

Uwaga! Po zmianie ilości i położenia składki niekompletnej, jakakolwiek zmiana ilości stron na arkuszu, sposobu falcowania, rodzaju oprawy lub ilości arkuszy w składce – przywróci domyślną liczbę składek niepełnych (=1) oraz jej położenie jako przedostatniej.

Funkcja zmiany położenia składki niepełnej nie jest dostępna dla układu 12 stron na arkuszu!

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ