Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.3. Rodzaje opraw - wariant B programu

Klejona • arkusz obok arkusza

Arkusze po sfalcowaniu są układane pionowo OBOK siebie (AOA). Nie ma wspólnego grzbietu, każdy arkusz ma własny - razem tworzą powierzchnię umożliwiającą przyklejenie okładki. Strony montowanego dokumentu są układane na arkuszach kolejno – pierwsze na pierwszych, ostatnie na ostatnich arkuszach. Ten sposób składania umożliwia wykonanie wkładu składkowego jednoarkuszowego (np. do oprawy klejonej).

Sfalcowane arkusze można zbierać maszynowo lub ręcznie. Optyczną kontrolę poprawnej kolejności składek zapewnia sygnatura grzbietowa.


Zeszytowa • arkusz w arkusz

Arkusze po sfalcowaniu są wkładane jeden W drugi (AWA). Istnieje wspólny grzbiet. Strony dokumentu są układane tak, że na kolejnych arkuszach umieszczane są strony leżące w takiej samej odległości od początku i od końca okładki. Ten sposób składania umożliwia wykonanie wkładu jednoskładkowego wieloarkuszowego (np. do oprawy zeszytowej, najczęściej szytej zszywkami drucianymi).

W niektórych drukarniach tak zmontowane arkusze rozcina na pojedyncze "czwórki", które z kolei zbiera i szyje urządzenie zwane „zbieraczką”.


Szyto-klejona (x arkuszy w składce)

Połączenie obu (AOA i AWA) sposobów składania arkuszy umożliwia wykonanie wkładu wieloskładkowego wieloarkuszowego (np. do oprawy szyto-klejonej czyli polegającej na klejeniu (lub szyciu) wcześniej zszytych (najczęściej nićmi) składek).

W programie Impozycjoner ilość arkuszy w składce można regulować w zakresie od 1 do 8. Na pierwszych arkuszach w każdej składce można też rysować sygnaturę grzbietową.

Składka niekompletna

Jeżeli liczba arkuszy jest taka, że występuje składka niekompletna (składająca się z mniejszej ilości arkuszy pełnych lub z arkuszy pełnych i niepełnych lub tylko z arkuszy niepełnych), to taka składka jest domyślnie składką przedostatnią w bloku. Położenie składki niekompletnej w bloku książki można zmienić.

Oprawa klejona a oprawa szyto-klejona z jednego arkusza - porównanie

Finalny efekt obu rodzajów opraw jest podobny, ale różnica między nimi polega na składaniu arkuszy niepełnych: w oprawie klejonej są one układane obok siebie (AOA), a w oprawie szyto-klejonej: wkładane jeden w drugi (jeżeli jest ich więcej, niż jeden).

t]

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ