Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

6.25. Przenumeruj strony pdf

Za pomocą tego narzędzia można zmienić lub dodać numerację stron w wielostronicowych plikach pdf.

Praca z narzędziem polega na określeniu parametrów ramki tekstowej z numerem strony. Nakładany numer i górna krawędź ramki tekstowej w podglądzie uproszczonym jest wyświetlana w kolorze 100% magenta. W podglądzie rzeczywistym – w kolorze określonym w parametrach ramki.

  • Krok 1: Określenie lewego marginesu na stronie nieparzystej pliku pdf – czyli zdefiniowanie współrzędnej X ramki tekstowej.
  • Krok 2: Określenie szerokości kolumny– czyli zdefiniowanie szerokości ramki tekstowej.
  • Krok 3: Określenie położenia ramki tekstowej – czyli zdefiniowanie współrzędnej Y ramki tekstowej.
  • Krok 4: Określenie paramentów numeru (fontu, wielkości, kolorów, wyrównania, dodatkowych fraz przed i po).
  • Krok 5: Określenie stron, które mają być pominięte przy numerowaniu (np. strony tytułowe).

W przypadku konieczności zamaskowania istniejącego (np. błędnego) numeru strony, podobnie jak ramce tekstowej – trzeba określić parametry tzw. paska maskującego – czyli prostokąta rysowanego pod nakładaną ramką tekstową. Nakładany pasek maskujący w podglądzie uproszczonym jest wyświetlany w kolorze 100% cyan. W podglądzie rzeczywistym – w kolorze określonym w parametrach paska.

Jeżeli numeracja na stronach parzystych nie jest symetryczna do numeracji na stronach parzystych – wszystkie czynności definiujące dla strony nieparzystej – trzeba powtórzyć dla strony parzystej oddzielnie. Elementy określające parametry ramki tekstowej i paska maskującego pokazują wartości strony parzystej lub nieparzyste – w zależności od numeru wyświetlanej strony.

Ustawione parametry ramki tekstowej i paska maskującego można zapisać jako domyślne dla kolejnych uruchomień programu.

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną frazę "--ANo" do oryginalnej nazwy pliku.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ