Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 3. Impozycja zeszytu 16 kartkowego

Wykonaj impozycję do druku cyfrowego zeszytu 16 kartkowego A5 z jedną luźną kartką wkładaną w środek zeszytu.

Plik: Zeszyt_A5.pdf

Parametry:

  • rozmiar docelowy pracy: A5;
  • liczba kolorów: 4 + 4 (dwustronny);
  • papier do druku: SRA3;
  • rodzaj oprawy: zeszytowa (dwie zszywki druciane z oczkiem);
  • insert wkładany do środka: A5 (4 + 4), strony 9 i 10 z pliku Zeszyt_A5.pdf;
  • nakład: 500 egz.

Montaż insertu wykonaj do druku dupleksem. Oblicz ile arkuszy papieru potrzeba do wykonania pracy.

Krok 1. Wykonaj montaż zeszytu.

Na początku ustal niezbędny zestaw znaczników. Minimalny zestaw znaczników przy druku cyfrowym składa się ze znaczników cięcia i (w tym przypadku) z oznaczenie arkusza. Pozostałe znaczniki: wg uznania. Nie jest potrzebny pasek kontroli koloru. Po wczytaniu pdfa do programu, ustaleniu wartości spadów (Z, G, D - 3 mm, W = 0 mm)*, wybraniu 8 stron na arkuszu i rodzaju oprawy Zeszytowa • arkusz w arkusz, wykonaj montaż zeszytu.

Krok 2. Wykonaj montaż insertu.

Usuń strony, które już zostały ujęte w impozycji zeszytu: po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolnym wierszu Tabeli stron do impozycji > Zaznacz …> Zaznacz wiersze UJĘTE w impozycji. Dalej podobnie: prawy klawisz myszy > Usuń... > Usuń zaznaczone wiersze (strony).

W module do montażu książek zmień rodzaj oprawy na Klejona • arkusz obok arkusza. Program proponuje, aby wykonać montaż arkuszem niepełnym 4 x 2BC. Ponieważ jednak insert ma być drukowany dupleksem, konieczne jest wygenerowanie drugiej strony arkusza (identycznej jak pierwsza). W tym celu w rozwijanym panelu DRUK CYFROWY włącz opcję DODAJ STRONĘ PARZYSTĄ DLA NIEPEŁNYCH: TAK.

Po wygenerowaniu arkusza impozycyjnego insertu, na dysku powinny znajdować się dwa pliki: ze zmontowanym zeszytem i ze zmontowaną wkładką.

Pytanie dodatkowe:

  1. Oblicz, ile arkuszy papieru potrzeba do wykonania pracy.

Docelowy nakład zeszytów wynosi 500 szt. Montaż jednego zeszytu jest wykonany na 2 arkuszach, czyli liczbę arkuszy papieru potrzebną do wydrukowania zeszytu obliczymy: 2 * 500 = 1000 egz. Insert jest powielony na arkuszu czterokrotnie, więc liczba arkuszy papieru niezbędna do wydrukowania insertu w docelowym nakładzie wynosi: 125 egz. (500 / 4). Razem: 1000 + 125 = 1125 egz.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 3 na YouTube


* Oznaczenie spadów: Z - zewnętrzny, G – górny, D – dolny, W - wewnętrzny