Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 6. Impozycja dwóch kart rabatowych

Wykonaj impozycję do druku offsetowego dwóch kart rabatowych.

Pliki: karta_rabatowa_czerwona.pdf i karta_rabatowa_niebieska.pdf.

Parametry:

 • rozmiar docelowy obu prac: 90 x 50 mm;
 • liczba kolorów: 4 + 0 (jednostronny);
 • papier do druku: B3;
 • nakłady:
  • karta_rabatowa_czerwona.pdf: 4 000 szt.
  • karta_rabatowa_niebieska.pdf.: 2 000 szt.

Montaż przygotuj tak, aby wykrojenie prac z zadrukowanego arkusza wymagało wykonania jak najmniejszej liczby cięć gilotyną przemysłową.

Pytania dodatkowe:

 1. Jaka jest najmniejsza liczba cięć konieczna do wykrojenia kart rabatowych z zadrukowanych arkuszy?
 2. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?

Krok 1. Ustal minimalny zestaw znaczników przy druku offsetowym.

Ponieważ druk ma być wykonany techniką offsetową, to minimalny zestaw znaczników rysowanych przez program, niezbędnych do kontroli druku w tej technice, to:
• znaczniki rozmiaru netto;
• pasery;
• opis kolorów podstawowych (niezbędny do rozróżnienia kolorów separacji);
• przykładowy pasek kontroli koloru.

Pozostałe znaczniki – wg uznania.

Krok 2. Ustal, ile użytków 90 x 50 mm możesz rozmieścić na arkuszu B3.

Rozmiary arkusza B3 wynoszą 500 x 350 mm. Po wczytaniu obu plików do programu i ustaleniu wielkości spadów na np. 2 mm, korzystając z polecenia dostępnego pod prawym klawiszem myszy na dowolnym użytku Rozmieść ekonomicznie, ustal liczbę kolumn i wierszy na: 5 kolumn * 6 wierszy = 30 użytków.

Przy domyślnych ustawieniach wartości (wielkości) znaczników dodatkowych (rozmiaru netto, paserów, opisu, pasków kontroli koloru), pole zadruku powinno wynosić 474 x 333 mm. Różnica rozmiarów pola zadruku i rozmiarów papieru wynosi: w pionie: 350 – 333 = 17 mm, w poziomie: 500 – 474 = 26 mm. Zwiększenie liczby kolumn lub liczby wierszy w siatce użytków spowoduje, że rozmiary pola zadruku będą większe od rozmiarów papieru, zatem liczba użytków równa 30, rozmieszczona w 5 kolumnach i 6 wierszach – jest wielkością maksymalną.

Krok 3. Wypełnij siatkę użytkami.

Ponieważ kart czerwonych ma być wydrukowanych dwa razy więcej niż kart niebieskich, 20 użytków wypełniamy kartą czerwoną, 10 użytków wypełniamy kartą niebieską:

Krok 4. Zredukuj liczbę cięć.

Montaż ze spadami (np. 2 mm) oznacza, że do wykrojenia kart z arkusza należy wykonać 22 cięcia:

Oba projekty kart rabatowych pozwalają na to, aby zmontować je bez zbędnej wycinki spadów między kolumnami (ale z pozostawieniem spadów na krawędziach stron będących zewnętrznymi krawędziami całej impozycji), co pozwoli znacznie zmniejszyć liczbę cięć.

Aby wykonać montaż bez spadów między użytkami, ale z pozostawieniem spadów na zewnętrznych krawędziach siatki użytków, trzeba wyzerować wartości wszystkich spadów.

Ponieważ przy spadach równych 0, znaczniki cięcia (netto) będą stykały się z montowanymi obrazami kart rabatowych, w oknie dialogowym Parametry dodatkowych marginesów należy:

 • włączyć dodawanie dodatkowych odstępów [1];
 • odsunąć rysowane przez program znaczniki o 2 mm od montowanych stron [2];
 • tak powstałą przestrzeń wypełnić spadami ze stron, leżących na krawędziowych wierszach i kolumnach siatki użytków [3].

Wyzerować spady można też w tym oknie dialogowym.

Po ponownym wygenerowaniu arkusza impozycyjnego, liczba cięć koniecznych do wykrojenia prac z arkusza wynosi 13. Jednak bez dodatkowego obrotu nieparzystych wierszy siatki użytków, montaż taki będzie błędny. Nie będzie możliwe bezbłędne rozcięcie użytków między wierszami z powodu braku spadów.

Finalny montaż powinien wyglądać tak, jak na obrazie poniżej:

Pytania dodatkowe:

 1. Jaka jest najmniejsza liczba cięć konieczna do wykrojenia kart rabatowych z zadrukowanych arkuszy?

Najmniejsza liczba cięć koniecznych do wykrojenia zmontowany kart rabatowych wynosi 13.

 1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?

Ponieważ docelowy nakład kart "czerwonych" wynosi 4000 szt., a z jednego arkusza otrzymujemy 20 kart, to docelową liczbę arkuszy do druku obliczymy: 4000 / 20 = 200 + 100 arkuszy naddatku, czyli razem 300 arkuszy.

Sprawdzenie liczby arkuszy dla kart "niebieskich": 10 (stron na arkuszu) * 200 arkuszy = 2000.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 6 na YouTube