Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 4. Impozycja wkładu książki

Wykonaj impozycję do druku offsetowego wkładu książki 160 stron.

Plik: A5_160stron.pdf

Parametry:

 • rozmiar docelowy pracy: A5;
 • liczba kolorów: 1 + 1 (dwustronny);
 • papier do druku: A2++;
 • rodzaj oprawy: klejona (sfalcowanych arkuszy).

Dodatkowo:

 • na krawędziach sfalcowanych arkuszy dodaj sygnaturę grzbietową;
 • w przykładowym pliku margines wewnętrzny i zewnętrzny są różne, wydawca chce jednak, aby były jednakowe. Dokonaj korekty marginesów przed wykonaniem montażu;
 • wygeneruj nowy plik pdf z wkładem książki ze zmodyfikowanymi marginesami i spadami równymi 0 mm, który może być zamieszczony np. w Internecie.

Krok 1. Oblicz nowe położenie rozmiaru netto (TrimBox).

Krok 2. Włącz rysowanie sygnatury grzbietowej.

Po wczytaniu pliku do programu, ustal parametry impozycji:

 • liczba stron na arkuszu: 16;
 • wielkości spadów: W(frez) = 1 mm, pozostałe = 3 mm;
 • rodzaj oprawy: Klejona • arkusz obok arkusza;
 • zestaw znaczników do druku offsetowego.

W oknie dialogowym Sygnatura grzbietowa:

 • włącz rysowanie sygnatury: POŁOŻENIE I ROZMIAR SYGNATURY - ZMIENNE;
 • Kolor: C0 M0 Y0 K100;
 • Szerokość paska klejowego [mm]: 1.

Krok 3. Wykonaj korektę położenia rozmiaru netto.

Po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnej, nieparzystej stronie w tabeli stron do impozycji, wybierz polecenie: Koryguj odczytane rozmiary...

W wyświetlonym oknie dialogowym włącz TRYB: ZMIANA POŁOŻENIA ROZMIARU NETTO i zwiększ przycinanie rozmiaru użytka: Z prawej z wartości 3 mm na -7 mm (zwiększysz o 10 mm). Zmień też zakres stron korygowanych na Koryguj na wszystkich stronach + ZAKRES: W CAŁEJ TABELI:

Ważne, aby w kolejnym wyświetlonym oknie dialogowym (Koryguj położenie i rozmiar obszaru netto) zaznaczyć opcję: Chcę zastosować zdefiniowane zmiany rozróżniając strony parzyste i nieparzyste - symetrycznie.

Po dokonaniu korekty i wygenerowaniu plików impozycyjnych, powinieneś otrzymać 20. stronicowego pdfa (160 / 16 = 10 arkuszy * 2 strony = 20 stron w pliku) ze zmiennie położoną sygnaturą grzbietową.

Krok 4. Wygeneruj nowy pliku z wkładem (z naniesioną korektą położenia TrimBox).

Zaznacz wszystkie wierszy w tabeli (skrót Ctrl+A lub Zaznacz… > Zaznacz wszystkie wiersze). Poleceniem Zaznacz… > Zapisz zaznaczone wiersze do pliku > TrimBox z korektą + spady 0 mm – wygeneruj nowy plik. Ważne jest, aby w oknie dialogowym podać inną nazwę, niż nazwa pliku impozycjonowanego.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 4 na YouTube