Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 5. Impozycja dwustronnej ulotki A4 łamanej do DL w "C"

Wykonaj impozycję do druku offsetowego dwustronną ulotkę A4 łamaną do DL w "C". Każde ze skrzydełek DL jest dostarczone w postaci osobnego, dwustronnego pliku pdf.

Pliki:

DL_A.pdf, DL_A.pdf, DL_A.pdf

Parametry:

  • rozmiar docelowy pracy: 297 x 210 mm łamana do DL w "C";
  • liczba kolorów: 4 + 4;
  • papier do druku: A2++.

Każda z części ulotki A4 jest zapisana w osobnym, dwustronnym pliku pdf: A_DL.pdf, B_DL.pdf, C_DL.pdf. Ponieważ ulotka ma być łamana w "C", to szerokości skrzydełek A i B są równe 100 mm, skrzydełko C (zaginane do środka) ma szerokość 97 mm. Razem szerokość A + B + C = 297 mm. Uwaga, gdyby ulotka miała być łamania w "Z" to szerokości skrzydełek byłyby równe i wynosiłby 99 mm.

Krok 1. Ustal siatkę użytków.

Po wczytaniu plików do Tabeli stron do impozycji, ustal:

  • liczbę kolumn: 6;
  • liczbę wierszy: 2;
  • rodzaj arkusza: Dwustronny. NIEPEŁNY przez markę boczną (MB);
  • wycinkę środkową pionową i poziomą - po 6 mm.

Krok 2. Zmień szerokości kolumny.

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na trzeciej kolumnie i wybraniu z menu polecenia: Wysokość i szerokość użytka (wiersza i kolumny)... – ustal szerokość trzeciej kolumny na 97 mm. Po zatwierdzeniu – szerokość trzeciej i symetrycznej dla niej czwartej kolumny powinna zostać zmieniona na 97 mm.

Stronami wczytanymi do Tabeli – wypełnij odpowiednio użytki na arkuszu. Pomóc może przełączenie podglądu w tryb rzeczywisty.

Krok 2. Wykonaj montaż bez spadów między użytkami, ale ze spadami na zewnętrznych krawędziach impozycji. Zewnętrzne krawędzie impozycji to także wewnętrzne krawędzie wycinek środkowych.

Po wypełnieniu arkusza, trzeba wyzerować wszystkie spady oraz włączyć rysowanie spadów na zewnętrznych krawędziach impozycji.

Inny sposób wykonania tego zadania polega na wykonaniu ulotki A4 ze spadami (bez żadnych znaczników, arkuszem dwustronnym pełnym przy 3 kolumnach i jednym wierszu, z włączonym dodawaniem TrimBoxa do generowanych plików pdf). Po wykonaniu ulotki, jej montaż czterema użytkami nie powinien sprawiać problemu.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 5 na YouTube