Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.5. Opis arkusza

Okno dialogowe Parametry opisu impozycji umożliwia określenie, jakie elementy i w jakim kolorze zostaną użyte do stworzenia metryki arkusza.

Metryka arkusza jest podzielona na pięć części:

 • słowne oznaczenia kolorów podstawowych;
 • słowne oznaczenia kolorów dodatkowych;
 • nazwę pliku pdf z obrazem arkusza;
 • oznaczenie arkusza i strony;

 • informacje dodatkowe.

Wszystkie wyprowadzane teksty mają automatycznie zmienianą wielkość liter na duże. Zamieniany jest także znak dolnego podkreślenia "_" na "-". Pozwala to na zwiększenie możliwego do użycia stopnia pisma poprzez usunięcie z tekstów małych liter z dolnymi wydłużeniami.

Opis arkusza może być umieszczony:

 • wzdłuż bocznych krawędzi impozycji;
 • wzdłuż krawędzi górnej (o ile możliwe);
 • na wycince środkowej poziomej (o ile możliwe);
 • na wycince środkowej pionowej (o ile możliwe).

W przypadku umieszczania opisu wzdłuż bocznych krawędzi, rezerwowany jest obszar na umieszczenie opisu po lewej i prawej stronie obrazu impozycji, o szerokości:

 • 2 mm przy opisie o stopniu pisma równym 5 i 7 pt;
 • 3 mm przy opisie o stopniu pisma równym 10 pt;
 • 4 mm przy opisie o stopniu pisma równym 12 pt;
 • 5 mm przy opisie o stopniu pisma równym 14 pt.

W przypadku umieszczania opisu na krawędzi górnej - opis pojawi się tylko wtedy, gdy jakikolwiek inny element (znacznik rozmiaru netto, znacznik rozmiaru brutto, paser) rysowany na górnej krawędzi netto będzie miał rozmiar min. 2 mm.

Opis na wycince środkowej poziomej pojawi się, gdy rysowanie wycinki będzie włączone, będzie możliwe (parzysta ilość kolumn tabeli użytków) i wielkość wycinki będzie wynosiła min. 2 mm.

Opis na wycince środkowej pionowej pojawi się, gdy rysowanie wycinki będzie włączone, będzie możliwe (parzysta ilość wierszy tabeli użytków) i wielkość wycinki będzie wynosiła min. 2 mm.

Tylko w przypadku umieszczania opisu wzdłuż bocznych krawędzi, użytkownik może regulować stopień pisma opisu. W pozostałych przypadkach: jeżeli obszar, w którym ma pojawić się opis, nie będzie dostatecznie szeroki (3 mm dla 10 pt, 4 mm dla 12 pt, 5 mm dla 14 pt) - stopień pisma zostanie zmniejszony do 7 pt, niezależnie od wybranego.

Jeżeli dodanie opisu nie będzie możliwe (np. wybrane położenie opisu na wycince pionowej przy nieparzystej liczbie kolumn tabeli użytków), przed wygenerowaniem arkuszy impozycyjnych program wyświetli ostrzeżenie.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ