Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.11. Sygnatura grzbietowa/krawędziowa

Dotyczy tylko montażu książek.

Frez (inaczej: spad wewnętrzny) to ta część sfalcowanego arkusza, która w maszynie klejącej blok z okładką zostanie obcięta. Na rysunku poniżej (lewym) zaznaczona na czerwono. Obcina się go po to, by doprowadzić klej do wszystkich kartek – inaczej klejone byłyby tylko kartki zewnętrzne arkusza.

W obcinanym obszarze rysowany jest specjalny znacznik – sygnatury grzbietowej – do optycznej kontroli prawidłowości ułożenia arkuszy w odpowiedniej kolejności.

Na każdej kolejnej nieparzystej stronie arkusza znacznik ten jest rysowany coraz wyżej, tak, aby na grzbiecie bloku przygotowanego do klejenia można było otrzymać taki rysunek, jak na zdjęciu po lewej. Każde odstępstwo od tak powstałego obrazu jest powodem do alarmu. W przykładzie na zdjęciu po prawej są zamienione miejscami dwa arkusze.

Sygnatur grzbietowa

Sygnatura grzbietowa powinna mieć szerokość nie większą niż podwójna wartość frezu, inaczej będzie widoczna w gotowej publikacji.

Sygnatur grzbietowa może być ruchoma (o zmiennym rozmiarze i położeniu, zależnym od ilości składek) i stała (o rozmiarze i położeniu definiowanym przez użytkownika). Jak jest liczona wysokość znacznika przy rozmiarze i położeniu zmiennym? Wysokość docelowego rozmiaru strony jest dzielona na ilość arkuszy potrzebnych do wydrukowania publikacji +2, włączając w to także arkusze niepełne (zwiększenie licznika arkuszy „+2” jest po to, by znacznika nie rysować tuż przy dolnej lub górnej krawędzi sfalcowanego arkusza).

Przy montażach dla oprawy klejonej (AOA) sygnatura grzbietowa może być rysowana na każdym sfalcowanym arkuszu. Sygnatura może też być rysowana dla oprawy szyto-klejonej, dla której mogą być zbierane składki lub "czwórki". W oprawie szyto-klejonej (wariant B programu) sygnatura rysowana jest na nieparzystej stronie pierwszego arkusza w każdej składce. W oprawie szyto-klejonej "czwórek" (wariant C programu) sygnatura rysowana jest na każdej "czwórce".

Włączenie przełącznika NUMEROWANIE SYGNATUR spowoduje dorysowanie na sygnaturą jej numeru.

Sygnatury na krawędziach

Z reguły sygnatura grzbietowa jest rysowana na grzbiecie arkusza. W szczególnych sytuacjach, może być także rysowana na krawędzi górnej i/lub dolnej arkuszy (sygnatura „krawędziowa”). Dodatkowo, gdy sygnatura taka jest rysowana na krawędzi kartki, a nie na złamaniu arkusza, istnieje możliwość jej powtórzenia na parzystych stronach arkuszy (przełącznik +PARZYSTE: TAK).

Pasek klejowy

Przy montażu dla oprawy klejonej, z wykorzystaniem arkuszy falcowanych, może powstać problem (dla niektórych rodzajów kleju i papieru) z klejeniem książki (publikacji) na kolorowych spadach stron. Program Impozycjoner pozwala pod rysowane sygnatury (lub niezależnie od nich) zaplanować wąskie, białe paski, które umożliwiają dokładne przyleganie kleju do niezadrukowanego papieru.

Na rysunku powyżej przykład montażu z paskiem klejowym o szerokości równej szerokości sygnatury grzbietowej.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ