Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

5.1. Włączanie i wyłączanie znaczników

Włączenia każdego ze znaczników można dokonać poprzez:

  • naciśnięcie prawego klawisza myszy na przycisku z symbolem znacznika. Kolorowa ramka wokół przycisku oznacza, że rysowanie/umieszczanie znacznika jest włączone.
  • wywołanie okna dialogowego z definicją znacznika i włączenie szerokiego przełącznika na górze okna. Okno z definicją znacznika można wywołać po naciśnięciu lewego klawisza myszy na przycisku z symbolem znacznika lub skrótu klawiaturowego (skrót widoczny jest w podpowiedzi wyświetlanej po zatrzymaniu kursora nad przyciskiem).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ