Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.7. Wycinka po kolumnie/wierszu

W oknie Nowy rozmiar użytka (widocznym po naciśnięciu klawisza Wysokość i szerokość użytka (wiersza i kolumny)... dostępnego w menu użytka) można też ustalić szerokość wycinki po kolumnie (wycinka pionowa) lub wierszu (wycinka pozioma).

Wycinka jest dodawana z lewej lub prawej strony wybranej kolumny oraz nad lub pod wybranym wierszem. Dla odpowiednich wierszy/kolumn przy druku dwustronnym - dodawana jest symetrycznie.

Wycinka nie jest dodawana dla krańcowych kolumn lub wierszy.

Wycinki są zerowane przy każdorazowej zmianie rodzaju arkusza.


W arkuszach dwustronnych wycinki są symetryczne, zależne od rodzaju marki (boczna/czołowa).


WAŻNE! W programie Impozycjoner istnieje tez inny rodzaj wycinki: wycinka środkowa pionowa (rysowana po połowie ilości kolumn – jeżeli ich liczba jest podzielna przez 2) i wycinka środkowa pozioma (rysowana po połowie ilości wierszy – jeżeli ich liczba jest podzielna przez 2). Więcej w artykule: Wycinka środkowa pionowa i pozioma.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ