Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.2. Personalizacja grafikami rastrowymi (panel RAS)

Krok 2: Następnym krokiem będzie wczytanie do tabeli zdjęć zebranych folderze awatary. Po wczytaniu 400 plików, w kolejnych kolumnach tabeli zostaną wyświetlone następujące informacje: numer strony, na której zostanie umieszczony plik, nazwa pliku, szerokość i wysokość w milimetrach (kolumny H [mm] i V [mm]), szerokość i wysokość w pikselach (kolumny Pixeli H, Pixeli V). Szerokość i wysokość w milimetrach jest wynikiem dzielenia rozmiarów w pikselach przez rozdzielczość. Zmiana rozdzielczości zmienia wartości w kolumnach H i V.

dane

Zmiana rozmiaru grafik rastrowych

W menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy jest dostępnych kilka poleceń pozwalających na zarządzanie zaznaczonym wierszem.

Zmiana rozmiaru grafik jest możliwa poprzez zmianę rozdzielczości. W pojedynczych przypadkach można ręcznie zmienić rozmiar poprzez edycję wartości w komórkach po podwójnych kliknięciu myszą. Można też zmienić rozmiar grafik poprzez określenie skalowania w podpanelu Skalowanie. Jeżeli obie wartości w tym panelu są równe 0 mm, to grafiki rastrowe zostaną umieszczone w rozmiarach określonych w tabeli.

skalowanie

W przypadku, gdy tylko jeden z rozmiarów będzie większy od 0, to drugi zostanie przeskalowany proporcjonalnie.

Jeżeli obie wartości będą większe od 0, to rozmiary grafik z tabel zostaną pominięte, a ich rozmiary będą równe wpisanym wartościom. UWAGA. Dowolne wpisanie wartości może spowodować deformację grafiki.

Krok 3: Kontynuujemy rozwiązanie zadania. Według projektu zdjęcie na identyfikatorze powinno mieć wysokość 40 mm, z tabeli zaś wynika, że wczytane pliki są większe - mają po 46,6 mm (V). Zdjęcia musimy więc przeskalować.

W podpanelu Skalowanie ustalamy wysokość zdjęć na 40 mm (szerokość = 0 mm). Takie ustawienia pozwolą na proporcjonalne skalowanie szerokości zdjęć.

skalowanie40

Krok 4: Dodajmy do zdjęć kreskę konturową. Przechodzimy do podpanelu Poddruk. Zaznaczamy Dodaj poddruk [1], ustalamy grubość konturu na 1 mm [2], ustalamy kolor konturu: C 29, M 4, Y 0, K 0 [3] i odznaczamy Kontur pod wypełnieniem [4]. Odznaczenie tej opcji spowoduje, że kontur będzie rysowany nad obiektem (zdjęciem).

W tym przypadku bez znaczenia jest zostawienie bądź odznaczenie opcji Poddruk kolorowy, ponieważ poddruk nie jest większy niż zdjęcie, czyli jest w całości pod nim schowany.

kontur

Na koniec umieszczamy zdjęcie na właściwym miejscu. W podpanelu Węzeł, współrzędne, kąt obrotu [1] ustalamy wartości współrzędnych dla lewego, górnego narożnika [2]: X=10, Y=26 [3]. Ponieważ jest to właściwe położenie obiektu, warto zablokować to położenie, aby nie doszło do przypadkowej jego zmiany. W tym celu „zamykamy” kłódkę znajdującą się przy współrzędnych [4].

polozenie

Uaktualnijmy zapis projektu.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ