Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2.4. Panele elementów personalizujących

Prawą część interfejsu stanowi kilka rozwijanych paneli służących do ustalenia parametrów spersonalizowanego podkładu oraz nakładanych obiektów personalizujących.

panele

Każdy z paneli umożliwia określenie parametrów elementów innego typu:
panel START służy do określenia parametrów spersonalizowanego podkładu. Podkładem może być czysta strona pdf lub strona z pliku pdf. W tym panelu znajduje się także przycisk START rozpoczynający generowanie na dysku spersonalizowanych stron z naniesionymi elementami personalizującymi.
panel-1
panel FIG przeznaczony jest do nakładania na personalizowany podkład podstawowych figur geometrycznych. Elementy te nie są elementami personalizującymi. Zdefiniowany kształt jest nakładany taki sam na każdej kolejnej stronie podkładu.
panel-2
panel RAS (grafik rastrowych) umożliwia nakładanie grafik rastrowych formatach: jpg, gif, png, bmp, tif i jpg 2000. Ważne: pliki png nie mogą być plikami z tzw. przeplotem.
panel-3
panel PDF (stron pdf) ma zastosowanie przy określeniu parametrów stron plików pdf będących elementami personalizującymi.
panel-4
panel COD służy do nakładania na podkład różnego rodzaju kodów kreskowych. Aktualnie są to kody EAN13, EAN8, CODE128 i QR. W kolejnych aktualizacjach pojawią się inne rodzaje kodów. Dane do zakodowania mogą być zaimportowane z plików txt i arkuszy kalkulacyjnych.
panel-5
panel TXT przeznaczony jest do nakładania na personalizowany podkład jednowierszowych ramek tekstowych, które można importować z plików txt lub arkuszy kalkulacyjnych. Każdy wiersz pliku txt to oddzielny element personalizujący. W przypadku danych importowanych z arkuszy - każda komórka arkusza to oddzielny element personalizujący. Jeżeli w komórce arkusza znajdują się zawartość ze znakami przejścia do nowej linii (tekst wielowierszowy), to w czasie importu każdy wiersz takiej komórki zostanie zaimportowany osobno – inaczej: komórka wielowierszowa zostanie podzielona na pojedyncze wiersze. Do umieszczanie ramek wielowierszowych służy panel XLS.
panel-6
panel XLS służy do umieszczania tekstów wielowierszowych. Import danych do tego panelu z arkusza kalkulacyjnego nie powoduje rozdzielenia wielowierszowych komórek na pojedyncze wiersze.
panel-7
panel NUM w odróżnieniu od pozostałych paneli, dane personalizujące (numery) generuje automatycznie. To specjalne ramki tekstowe o zawartości generowanej w czasie zapisywania kolejnych stron personalizowanego podkładu.
panel-8
Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ