Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.6. Rodzaje kodów dostępne w programie

CODABAR

Przykładowe dane: A1234B

codabar-par codabar


CODE 11

Przykładowe dane: 12345678

code11_danecode11


CODE 128

Przykładowe dane: Code 128 Barcode.

code-128_par code-128

EAN 128 (odmiana kodu CODE 128)

Przykładowe dane: (8005)000365(10)123456

ean-128_parean-128


CODE 25 INDUSTRIAL

Przykładowe dane: 1234567890

code-25-par code-25


CODE 25 INTERLEAVED (ITF)

Przykładowe dane: 1234567890

code-25-iner-par code-25-iner


CODE 39

Przykładowe dane: CODE 39

code-39-parcode-39


CODE 93

Przykładowe dane: CODE 93

code-93-parcode-93


DATAMATRIX

Przykładowe dane: DATAMATRIX

datamatrix-pardatamatrix


EAN 13

Przykładowe dane: 123456789012

ean-13-par ean-13

Kod EAN 13 z dodatkiem dwucyfrowym

Przykładowe dane: 12345678901212

ean-13-2-parean-13-2

Kod EAN 13 z dodatkiem pięciocyfrowym

Przykładowe dane: 12345678901212345

ean-13-5-parean-13-5


EAN 14

Przykładowe dane: 1234567890123

ean-14-parean-14


EAN 8

Przykładowe dane: 12345670

ean-8-parean-8

Kod EAN 8 z dodatkiem dwucyfrowym

Przykładowe dane: 1234567012

ean-8-2-parean-8-2

Kod EAN 8 z dodatkiem pięciocyfrowym

Przykładowe dane: 1234567012345

ean-8-5-parean-8-5


ISBN (International Standard Book Number)

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-7

isbn-parisbn

Kod ISBN z dodatkiem dwucyfrowym

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-712

isbn-2-parisbn-2

Kod ISBN z dodatkiem pięciocyfrowym

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-712345

isbn-5-parisbn-5


ISMN (International Standard Music Number)

Przykładowe dane: 979-0-1234-5678

ismn-parismn

Kod ISMN z dodatkiem dwucyfrowym

Przykładowe dane: 979-0-1234-567812

ismn-2-parismn-2

Kod ISMN z dodatkiem pięciocyfrowym

Przykładowe dane: 979-0-1234-567812345

ismn-5-parismn-5


ISSN (International Standard Serial Number)

Przykładowe dane: 977-1234-56700

issn-parissn

Kod ISSN z dodatkiem dwucyfrowym

Przykładowe dane: 977-1234-5670012

issn-2-parissn-2

Kod ISSN z dodatkiem pięciocyfrowym

Przykładowe dane: 977-1234-5670012345

issn-5-parissn-5


POSTNET Postal Numeric Encoding Technique)

Przykładowe dane: 20815470412

postnet-parpostnet


QR

Przykładowe dane: QR code sample

qr-parqr


Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ