Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.6. Rodzaje kodów

CODABAR

Koduje cyfry od zera do dziewięciu, następujące symbole specjalne -, $, :, /, ., + wraz z czterema zestawami znaków startu i stopu A/T, B/M, C/* i D/E.
https://en.wikipedia.org/wiki/Codabar

Przykładowe dane: A1234B

codabar-par codabar


CODE 11

Koduje cyfry od zera do dziewięciu i zawiera znak „-” (myślnik). Dwunasta część reprezentuje znak start/stop i jest zwykle drukowana jako "*". Kod 11 może również zawierać jedną lub dwie cyfry kontrolne dołączone do wartości kodu kreskowego zgodnie ze specyfikacją.
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_11

Przykładowe dane: 12345678

code11_danecode11


CODE 128

Koduje 128 znaków ASCII. Służy do alfanumerycznych i numerycznych kodów kreskowych.
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_128

Przykładowe dane: Code 128 Barcode.

code-128_par code-128

EAN 128 (odmiana kodu CODE 128)

GS1-128 (dawniej UCC/EAN-128, EAN 128) - implementacja kodu kreskowego Kod 128. Używany głównie przez firmy transportowe oraz pakujące.
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_128

Przykładowe dane: (8005)000365(10)123456

ean-128_parean-128


CODE 25 INDUSTRIAL

Inaczej: Code 2 of 5 Industrial. Koduje następujące cyfry: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-out-of-five_code

Przykładowe dane: 1234567890

code-25-par code-25


CODE 39

Code 39 jest również znany jako Code 3 of 9. Koduje wielkie litery (od A do Z), cyfry (od 0 do 9) i siedem znaków specjalnych (-, ., $, /, +, % i spacja).
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_39

Przykładowe dane: CODE 39

code-39-parcode-39


CODE 93

Koduje wszystkie wielkie litery, cyfry i kilka dodatkowych znaków ($), (/), (%) i (+).
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_93

Przykładowe dane: CODE 93

code-93-parcode-93


EAN 13

Koduje numer GTIN-13, który składa się z dwunastu cyfr danych i jednej cyfry kontrolnej.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number

Przykładowe dane: 123456789012

ean-13-par ean-13

Kod EAN 13 z dodatkiem dwucyfrowym

Dwucyfrowy kod kreskowy Suplement 2 dodaje dwucyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym EAN13.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number

Przykładowe dane: 12345678901212

ean-13-2-parean-13-2

Kod EAN 13 z dodatkiem pięciocyfrowym

Pięciocyfrowy kod kreskowy Suplement 5 dodaje pięciocyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym EAN13.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number

Przykładowe dane: 12345678901212345

ean-13-5-parean-13-5


EAN 14

Koduje cyfry od zera do dziewięciu i jest używany dla towarów handlowych. Kod kreskowy jest oparty na GS1-128 z wartością AI (identyfikator aplikacji) (01). Numer AI jest zawsze dodawany i nie można go zmienić. Użytkownicy muszą jedynie podać wartość kodu kreskowego, a nie numer AI.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number

Przykładowe dane: 1234567890123

ean-14-parean-14


EAN 8

Koduje numer GTIN-8, który składa się z dwunastu cyfr danych i jednej cyfry kontrolnej.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number

Przykładowe dane: 12345670

ean-8-parean-8

Kod EAN 8 z dodatkiem dwucyfrowym

Dwucyfrowy kod kreskowy Suplement 2 dodaje dwucyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym EAN 8 .
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number

Przykładowe dane: 1234567012

ean-8-2-parean-8-2

Kod EAN 8 z dodatkiem pięciocyfrowym

Pięciocyfrowy kod kreskowy Suplement 5 dodaje pięciocyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym EAN 8.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number

Przykładowe dane: 1234567012345

ean-8-5-parean-8-5


ISBN (International Standard Book Number)

ISBN to powszechny kod kreskowy oparty na EAN-13, który koduje 12 cyfr danych i cyfrę kontrolną. Obsługuje również dodawanie dodatkowych dwóch cyfr (Suplement ISBN 2) lub pięciu cyfr (Suplement ISBN 5).
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-7

isbn-parisbn

Kod ISBN z dodatkiem dwucyfrowym

Dwucyfrowy kod kreskowy uzupełniający dodaje dwucyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym ISBN .
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-712

isbn-2-parisbn-2

Kod ISBN z dodatkiem pięciocyfrowym

Pięciocyfrowy kod kreskowy uzupełniający dodaje pięciocyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym ISBN.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-712345

isbn-5-parisbn-5


ISMN (International Standard Music Number)

ISMN jest oparty na EAN-13 i koduje 12 cyfr danych oraz cyfrę kontrolną. Umożliwia również dodanie dwóch dodatkowych cyfr (Suplement ISMN 2) lub pięciu dodatkowych cyfr (Suplement ISMN 5).
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Music_Number

Przykładowe dane: 979-0-1234-5678

ismn-parismn

Kod ISMN z dodatkiem dwucyfrowym

Dwucyfrowy kod kreskowy uzupełniający dodaje dwucyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym ISMN.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Music_Number

Przykładowe dane: 979-0-1234-567812

ismn-2-parismn-2

Kod ISMN z dodatkiem pięciocyfrowym

Pięciocyfrowy kod kreskowy uzupełniający dodaje pięciocyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym ISMN.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Music_Number

Przykładowe dane: 979-0-1234-567812345

ismn-5-parismn-5


ISSN (International Standard Serial Number)

Kod kreskowy ISSN oparty jest na EAN-13 i koduje 12 cyfr danych. Może również uzupełnić ISSN o dwie dodatkowe cyfry (Suplement ISSN 2) lub pięć dodatkowych cyfr (Suplement ISSN 5).
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number

Przykładowe dane: 977-1234-56700

issn-parissn

Kod ISSN z dodatkiem dwucyfrowym

Dwucyfrowy kod kreskowy uzupełniający dodaje dwucyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym ISSN.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number

Przykładowe dane: 977-1234-5670012

issn-2-parissn-2

Kod ISSN z dodatkiem pięciocyfrowym

Pięciocyfrowy kod kreskowy uzupełniający dodaje pięciocyfrowy kod kreskowy po głównym kodzie kreskowym ISSN.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number

Przykładowe dane: 977-1234-5670012345

issn-5-parissn-5


POSTNET Postal Numeric Encoding Technique)

Używany przez United States Postal Service do pomocy w kierowaniu pocztą. Kodowany jest kod pocztowy lub kod ZIP+4 oraz dodawany jest punkt dostawy, zwykle będący ostatnimi dwiema cyframi adresu lub numeru skrzynki pocztowej.
https://en.wikipedia.org/wiki/POSTNET

Przykładowe dane: 20815470412

postnet-parpostnet


QR

QR to dwuwymiarowy kod kreskowy. Kod QR wykorzystuje cztery znormalizowane tryby kodowania (numeryczny, alfanumeryczny, bajtowy/binarny i kanji ) do wydajnego przechowywania danych. Brudne lub uszkodzone kody QR mogą zastosować korekcję błędów w celu przywrócenia danych. Dostępne są cztery poziomy korekcji błędów. Podniesienie poziomu korekcji poprawia możliwości korekcji błędów, ale także zwiększa rozmiar kodu QR.
https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code

Przykładowe dane: QR code sample

qr-parqr


Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ